Slovník pojmů

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je úvěr, zápůjčka, odložená platba, nebo podobná finanční služba poskytovaná, nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Spotřebitelský úvěr může být vázaný…

Číst více

Žadatel o úvěr

Zažádat o úvěr musí být vždy osoba zletilá, která je již oprávněná k právním úkonům. Musí mít trvalý pobyt na území České republiky.…

Číst více

Zpětný leasing nemovitosti

Název je zavádějící, u nás tento produkt nenaleznete. U naší firmy Vám zprostředkujeme pouze prodej a pronájem nemovitosti. V případě dohody s novým majitelem…

Číst více

Zástava nemovitosti

V případě, že byste měli zájem o nebankovní hypotéku, budete muset ručit nemovitostí. Jedná se o zcela standartní postup, poněvadž hypotéka je takovým finančním…

Číst více

Výše úvěru

Výše úvěru se může u každého dlužníka lišit. Jedná se o částku, kterou půjčí věřitel dlužníkovi. Dlužník si sám řekne, kolik peněz…

Číst více

Vyplácení exekucí

Tuto službu mohou využít lidé, kteří neplatili své závazky a nyní mají problémy s exekutorskými úřady. Jedná se o jedno z mnoha uplatnění neúčelové…

Číst více

Vinkulace

Vinkulace se dá jednoduše řečeno vysvětlit jako vázání pojistného plnění k zastavené nemovitosti k prospěchu třetí osoby, v tomto případě nebankovní společnosti. V praxi…

Číst více

Věřitel

Tato osoba je původcem celého úvěru a bez ní byste si půjčit nemohli. Jako věřitel se tedy označuje samotná například nebankovní…

Číst více

Úvěrová smlouva

Smlouva o úvěru je sjednávána mezi poskytovatelem úvěru, neboli věřitelem, a mezi klientem, tedy dlužníkem. V úvěrové smlouvě jsou sepsány povinnosti i práva obou…

Číst více

Úředně ověřený podpis

Aby bylo možné uznat některé důležité dokumenty jako pravé, existuje úředně ověřený podpis, který druhé straně garantuje, že podpis je…

Číst více

Úroková míra

Úroková míra se vždycky vyjadřuje v procentech. Jedná se o procentní vyjádření zvýšení dlužné částky, a to za určité období, nejčastěji za rok.…

Číst více

Úrok

Úrok je jednoduše řečeno částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli jakožto odměnu za vypůjčení jeho peněz. Tato hodnota se vypočítá…

Číst více

Úmor

Je to součást jistiny, která se skládá kromě úmoru také z úroku. Úmor je tedy splátka neboli částka, o kterou se sníží…

Číst více

Účel úvěru

Účel úvěru se dá pochopit jako popis toho, na co přesně se budou užívat finance získané z nebankovní hypotéky. Většina půjček je…

Číst více

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je pro dlužníky velice důležitý. Určuje jim totiž, kdy a v jaké výši budou muset splatit jednotlivé splátky, na které byl…

Číst více

Ručitel

Ručitel je osoba, která je ochotná dát do zástavy svou vlastní nemovitost za účelem toho, aby vám byla poskytnuta nebankovní…

Číst více

Registr dlužníků

Tento pojem označuje objemnou databázi, která zaznamenává veškeré informace o lidech, kteří se již stali dlužníky. Tato databáze je veřejná a informace…

Číst více

Refinancování hypotéky

Dlužník, který najde lepší podmínky a vlastnosti hypotéky, než má ta jeho současná, může využít službu, která se nazývá refinancování hypotéky.…

Číst více

Předhypoteční úvěr

Tento typ úvěru využije člověk, který počítá s odkoupením určité nemovitosti, kterou se hodlá ručit. To znamená, že banka poskytne klientovi…

Číst více

Předčasné splacení

Předčasným splacením se označuje situace, kdy dlužník splatí věřiteli celou výši dlužné částky dříve než ve předem sjednanou dobu. Pokud dojde…

Číst více

Prokazování příjmů

Dalším z mnoha aspektů při schvalování úvěrů bude v případě bank výše příjmů daného žadatele. Banka si tím ověří, zdali má žadatel dostatečné…

Číst více

Poplatky předem

Narazili jste na nabídku, která by se vychloubala tím, že má poplatky předem? Na tuto nabídku rozhodně zapomeňte. Žádná seriózní společnost, a to…

Číst více

Pojištění nemovitosti

Pokud jste se rozhodli pro nebankovní hypotéku, tak musíte ze všeho nejdříve pojistit nemovitost, která bude zastavená a kterou budete ručit.…

Číst více

p.m.

Neboli měsíční úroková míra, latinsky per mensem. Její vyjádření je taktéž v procentech, avšak vztahuje se pouze k jednomu měsíci, nikoliv k celému…

Číst více

p.a.

Neboli roční úroková míra, latinsky per annum. Je vyjádřena percentuálně, a na základě ní se vypočítávají úroky za celý rok. Roční úroková…

Číst více

Odklad splátek

O tento pojem se bude zabývat člověk, který z jakýchkoliv důvodů potřebuje odložit splátky, a to například na několik měsíců. Jedná se tedy…

Číst více

Odhad nemovitosti

Tato činnost s nemovitostmi se zcela běžně provádí při koupi, prodeji, ale také u dědictví, při darování, v řešení soudních sporů, ale také v případě rozvodu…

Číst více

Oddlužení

Oddlužení, nebo jiným slovem také osobní bankrot, představuje možnost, jak začít od začátku a jak umírnit své dluhy. Oddlužení zohledňuje spíše…

Číst více

Objekt úvěru

Pod tímto termínem se skrývá celé spektrum nemovitostí, které mohou být financovány hypotečním úvěrem. To znamená, že novostavba, kterou hodláte…

Číst více

Nezávazná žádost

Co to znamená, když vyplníte nezávaznou žádost? Vyplněním se k ničemu nezavazujete, nejste povinni cokoliv platit a my naopak nemáme právo po vás…

Číst více

Nebankovní společnost

Nebankovní společnost je společnost založena za účelem zisku jejich majitelů. Důvod založení je tedy totožný s důvodem založení banky. V čem se…

Číst více

Nebankovní hypotéka

Nebankovní hypotéka patří v současné době jedním k nejžádanějším finančním produktům nebankovního sektoru. Je to dáno hlavně spoustou výhod, které čekají nejenom…

Číst více

Navýšení hypotéky

Navýšení hypotéky má dva různé významy. V prvním významu se to dá pochopit jako přeplatek, který dlužník přeplatí při daném úroku, a to…

Číst více

Mimořádná splátka

Jedná se o takovou splátku, kterou můžete splatit kompletně anebo částečně hypoteční úvěr, a to mimo pravidelné měsíční splátky. Ptáte se, kdy…

Číst více

Měsíční splátka

Měsíční splátka je pravidelná měsíční platba dlužníka věřitelovi. Jejím účelem je průběžné splácení nebankovní hypotéky. Měsíční splátka může být buď…

Číst více

LTV

LTV čili Loan to value (částka k zaplacení) je finanční výraz, který vyjadřuje určitý poměr mezi hodnotou zastavené nemovitosti a mezi požadovanou…

Číst více

Konstantní splácení

Konstantní splácení je jedním z mnoha typů splácení hypotéky. Jeho hlavní specifikací je to, že klient splácí každý měsíc úplně jinou…

Číst více

Konsolidace úvěrů

Tento pojem skrývá možnost spojit větší množství úvěrů jednoho dlužníka do nového, jednoho celého úvěru. Po vytvoření jednoho celého úvěru budou…

Číst více

Katastr nemovitostí

Katastr je veřejný seznam, neboli evidence vlastnických i jiných práv k nemovitostem. V evidenci je možné dohledat nejrůznější údaje o nemovitostech, jako je soupis,…

Číst více

Jistina

Tento pojem označuje částku, která ještě nebyla dlužníkem splacena. K této částce je připočítán navíc úrok. Jistina tedy může být například…

Číst více

Hypoteční kalkulačka

Tento nástroj slouží pro přesné zorientování se ve spektru různých bankovních a nebankovních hypoték. Při zadání jednoduchých informací dokáže potencionálnímu žadateli o úvěr zjistit,…

Číst více

Fyzická osoba

Fyzická osoba je taková osoba, která nabyla právní subjektivitu, a to v okamžik narození. Právní subjektivitu ztrácí až případnou smrtí. Fyzická osoba…

Číst více

Flexibilní hypotéka

Tento název je označení pro hypotéky, která nabízí ideální možnost pro ty, kteří mají nestálé příjmy. Flexibilní hypotéka totiž dokáže…

Číst více

Fixace

Fixací se rozumí minimální doba, po kterou zůstane úroková sazba stejná, jako tomu bylo při sjednání. Úroková sazba tedy není ovlivněna stavem…

Číst více

Exekuce

Exekuce je vykonávací řízení, ze kterého má strach většina dlužníků, kteří platí nepravidelně anebo kteří mají problémy v této oblasti. Exekuci…

Číst více

Dražba

Dražba se dá považovat za finální bod celé exekuce, kdy se nemovitost anebo různé movité zabavené věci prodávají v mnoha případech…

Číst více

Doba splatnosti

Jako doba splatnosti se označuje určitý časový úsek, kdy musí být pohledávka věřitele zaplacená dlužníkem. Tento časový úsek je ovlivněný…

Číst více

Dlužník

Dlužníkem je fyzická, anebo i právnická osoba, která si vypůjčí nějaké peníze a bude je bankovní či nebankovní společnosti dlužit. Dlužník je povinen…

Číst více

Dluhová služba

Dluhová služba je vyjádřena poměrem, a to poměrem všech jeho aktuálních splátek k jeho celkovým příjmům. Jak se dluhová služba vypočítá? Jak…

Číst více

Čerpání úvěru

Čerpat finance z úvěru můžete pouze v souladu s úvěrovou smlouvou. Rozlišujeme dva typy čerpání úvěru, a to čerpání jednorázové a postupné. Postupné proplácení se…

Číst více

Cena úvěru

Cena úvěru představuj celkovou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli za zapůjčení jeho peněz, a to za celou dobu trvání úvěru. Tato…

Číst více

Bonita

Bonita je ve světě půjček pojmem, který charakterizuje schopnost klienta splácet věřiteli řádně, včas a bez problémů peníze, které mu půjčil. Co to vlastně…

Číst více

Australská hypotéka

Australská hypotéka je poměrně novodobý typ úvěru, který se na finančním trhu poprvé objevil až v roce 2012. Její podstata je jednoduchá…

Číst více

Americká hypotéka

Bezúčelová hypotéka je taková hypotéka, kdy není dlužník povinen věřitelovi sdělit účel, za jakým si hypotéku vzal. Jiným slovem se…

Číst více