Pokud jste se rozhodli pro nebankovní hypotéku, tak musíte ze všeho nejdříve pojistit nemovitost, která bude zastavená a kterou budete ručit. Nelze zastavit takovou nemovitost, která by byla nepojištěná, a to díky rizikům, která by z toho vyplynula pro samotného věřitele. Je tedy důležité vždycky nemovitost pojistit, a to proti všem živelným rizikům. Na jakou částku nemovitost pojistit? Na to je také snadná odpověď, nemovitost musí být totiž pojištěna na takovou částku, která by v případě pojistné události pokryla veškeré náklady na navrácení nemovitosti do původního stavu, v jakém byla předtím.

Pojištění nemovitosti je tedy základním krokem pro získání nebankovní hypotéky. Bez toho vám ani ta nejvíce povolná nebankovní společnost nebankovní hypotéku zkrátka bohužel neposkytne. Opět to totiž pro věřitele představuje riziko. Poškozením anebo zničením nemovitosti by totiž ztratil své eso, a kdybyste přestali splácet, tak se nemá čím ohradit, protože nemovitost ztratila na své původní hodnotě.

V souvislosti s pojištěním by bylo dobré osvětlit si ještě dva pojmy, a to pojistník a pojištěný. Pojištěný nemusí být pouze osoba, ale i majetek, na jehož poškození se pojištění vztahuje. Pojistník je ten, kdo s pojišťovnou uzavřel smlouvu, to jste tedy v tomto případě vy, zájemce o nebankovní hypotéku.