Tento pojem označuje částku, která ještě nebyla dlužníkem splacena. K této částce je připočítán navíc úrok. Jistina tedy může být například celý úvěr, anebo například jen jeho část po několika měsících splácení. S každou splátkou se tedy jistina snižuje, čímž současně dochází k umazání části dluhu, a to i včetně samotného úroku, který je ke každé splátce připočítán. Úrok a další poplatky, které jsou s půjčkou spokojené, se označují jako příslušenství jistiny a tvoří důležitou část celé půjčky.