Člověk, který nedůvěřuje budoucnosti a neví, co se bude dít za mnoho let samotného splácení, určitě využije tuto službu, kterou je pojištění schopnosti splácet. Tohle pojištění se nabízí jako doplňková služba takřka ke každému většímu úvěru, u kterého není možné stoprocentně zaručit, že bude opravdu splacen.

Tímto pojištěním lze krýt mnoho nešťastných událostí, které budou mít za následek to, že dlužník nebude schopný nadále úvěr splácet. I když lze někdy řešit neschopnost splácet například odkladem splátky, nejde to tak udělat vždy. Pojištění schopnosti splácet tedy kryje tyto události, které se mohou velmi znenadále stát:

  • Ztráta zaměstnání – nejčastější důvod, proč dlužník nemůže nadále svůj hypoteční úvěr splácet. Najít totiž nové zaměstnání nemusí jít hned, a proto se člověk může dostat i do situace, kdy není následující měsíc schopný splácet. Musí se však jednat o ztrátu zaměstnání nedobrovolnou, což znamená, že nemůžete ukončit zaměstnání dohodou. Zde platí, že pro plnění pojistné smlouvy musíte být bez práce více jak 60 dní, což je velmi podobné, jako u dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pro tento případ se krytí plní po dobu šesti měsíců, což pro někoho nemusí být dostatečně dlouhá doba na to, aby si našel nové zaměstnání.
  • Dlouhodobá pracovní neschopnost – současně může jít o nemoc, která brání výkonu povolání. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti se může jednat o podobný způsob neschopnosti splácet, jako je ztráta zaměstnání. Aby nám však mohla být uznaná pracovní neschopnost, musíme v ní být více jak 60 dní, což rozhodně není krátká doba. To nejhorší, co se tedy může stát, je to, když pracovní neschopnost odezní po devětapadesátém dnu. Proto je lepší na tuto možnost raději nespoléhat.
  • Invalidita – v některých případech se může po úraze stát, že se člověk stane invalidou. To může omezit výkon některých povolání, čímž také zabránit pravidelným příjmům. Myslete na to, že existuje více druhů invalidity. I na tuto skutečnost se bere ohled při plnění pojistné smlouvy, a proto je opět důležité přečíst podmínky jednotlivé pojistky skutečně do detailů.
  • Úmrtí – opravdu výjimečnou událostí je i smrt. S tím také následuje problém, co se samotným úvěrem jako takovým. Díky pojištění si však pozůstalí nemusejí s ničím dělat starosti. Pozor však na to, že ne všechna pojištění pokrývají všechny druhy úmrtí. Může se to zdát jako velmi neseriózní, ale ve světě se stalo již několik případů, kdy člověk raději umřel, než aby se vypořádal se svými dluhy. Dávat pozor by si tedy lidé měli dávat hlavně při zkoumání podmínek, které pojištění zahrnuje.

Pojištění schopnosti splácet je smluvní služba, která je nabízena pojišťovnami, nikoliv samotnými bankami, které úvěr nabízí. Jedná se tedy o spolupráci tří stran, a to dlužníka, věřitelepojistitele.

Důležitost této pojistky se v mnoha názorech liší. Je však potřebné si uvědomit, že nečekaná situace může přijít opravdu kdykoliv, a proto není od věci mít k dispozici pojištění, které dokáže situaci vyřešit za dlužníka. Jistota je tedy určitě na místě, a to především v ohledu větších hypotečních úvěrů, které nelze splatit jednorázově.

Někdy se však kromě samotného pojištění proti neschopnosti splácet vyplatí mít vlastní rezervy, popřípadě sjednané jinou formu pojištění, která pokryje i případné nečekané události.