Měsíční splátka je pravidelná měsíční platba dlužníka věřitelovi. Jejím účelem je průběžné splácení nebankovní hypotéky. Měsíční splátka může být buď anuitní, anebo bezanuitní, tyto pojmy probereme zvlášť v jiném článku. Výše měsíční splátky se odvíjí podle dvou základních faktorů, a to je roční úrok a doba splatnosti. Čím vyšší úrok a také čím kratší doba splatnosti, tak tím vyšší bude měsíční splátka. Platí to samozřejmě i naopak. Pokud si zažádáte o nebankovní hypotéku, tak to bude pravděpodobně tak, že měsíční splátka bude zahrnovat jak jistinu, tedy nesplacenou část dluhu, i samotný úrok, který je vypočítáván z úrokové sazby.