Aby bylo možné uznat některé důležité dokumenty jako pravé, existuje úředně ověřený podpis, který druhé straně garantuje, že podpis je skutečně pravý. Úředně ověřený podpis je tedy podpis, jehož pravost na určitém druhu listiny ověřuje nějaký úřední orgán pro tyto účely zvolený. Tyto orgány se mohou značně lišit. Úředně ověřený podpis lze získat jak na poště, tak na městském úřadě, ale také na jiných místech, jako je například notář, anebo v Hospodářské komoře ČR.

Samotná realizace úředně ověřeného podpisu se provádí buďto vlastnoručním podpisem přímo před úředním orgánem, anebo uznání určitého podpisu jako vlastním před úředním orgánem. Listina bude následně orazítkována úředním razítkem, anebo ověřovací doložkou. O tomto ověření pravosti se také musí provést záznam do ověřovací knihy. Ověření pravosti mohou provádět pouze osoby, které k tomu mají zvláštní vzdělání, či třeba zkoušky. To však platí pouze o listině, nikoliv o elektronickém podpisu, jehož ověřené pravosti je poměrně složitější. Jako elektronický podpis, který bude dokonce úředně uznaný, se považuje státem uznaný elektronický podpis, popřípadě lze zvolit i jiný právní postup.