Fyzická osoba je taková osoba, která nabyla právní subjektivitu, a to v okamžik narození. Právní subjektivitu ztrácí až případnou smrtí. Fyzická osoba nabývá dovršením osmnácti let způsobilost k právním úkonům, a to v plném rozsahu.