Neboli měsíční úroková míra, latinsky per mensem. Její vyjádření je taktéž v procentech, avšak vztahuje se pouze k jednomu měsíci, nikoliv k celému roku. Vyjadřuje tedy, kolik procent z dlužné částky bude muset dlužník zaplatit ne za celý rok, ale za pouhý jeden měsíc.

Příklad: P.m. je 5 %. Chcete si vypůjčit taktéž 10 000 Kč. Výpočet vám prozradí, že za měsíc zaplatíte na úrocích 500 Kč.