Pod touto zkratkou se skrývá nejdůležitější informace každého úvěru. Jedná se totiž o souhrn veškerých poplatků a přidaných hodnot, které za daný úvěr zaplatíte. Podle této informace by měl žadatel o úvěr hodnotit, zdali je jím vybraný úvěr skutečný výhodný, anebo nikoliv. Jedná se o hodnotu, která určuje procentuální podíl z částky, kterou bude žadatel v budoucnu dlužit. Tuto částku bude muset dlužník v období jednoho roku zaplatit, a to i se všemi dalšími poplatky, správními hodnotami a dalšími výdaji spojené s celkovým úvěrem.

Udávat tuto hodnotu u nabídek půjček je v České republice od 1. Ledna 2002 dokonce za zákona nutné. Od této povinnosti jsou ušetřeni poskytovatele úvěrů, jejichž hodnota je menší jak 5 000 Kč, které jsou nejčastěji zastoupeny krátkodobými úvěry anebo naopak vyšší než 1 800 000 Kč, což znamená různé hypotéky a podobné úvěry.

Pro výpočet výhodnosti určitého úvěru slouží nejrůznější kalkulačky, které vzhledem k tomu, zdali se jedná o nebankovní či bankovní hypotéky, mohou podle zadaných údajů zjistit, zdali jde o tu nejlepší nabídku na trhu, anebo nikoliv. Dokážou tedy porovnat jednotlivé možnosti, které žadatel o úvěr má.

Aby měl žadatel o úvěru lepší představu o tom, co vše se skrývá pod pojmem RPSN neboli roční procentní sazba nákladů, je rozumné shlédnout následující výčet, ve kterém jsou popsané jednotlivé poplatky a přidané hodnoty úvěru:

 • Administrativní poplatky – poplatky za uzavření smlouvy a jednání kolem něj
 • Poplatky za správu úvěru – je potřebné pro kompletní evidenci samotného úvěru
 • Za vedení účtu – platíte bance či nebankovní společnosti za její péči vůči úvěru
 • Poplatky za převody finančních prostředků – v případě větších hypoték je složitější převést všechny peníze z účtu na účet
 • První navýšená splátka neboli akontace
 • V leasingu existuje i poplatek, který symbolizuje odkupní cenu předmětu
 • Dodatečné přidané hodnoty, například za pojištění proti schopnosti splácet a další pojistky
 • Poplatky za čerpání úvěru – u každé banky jinak, někdy se však platí za každé čerpání hypotéky, a to až 500 Kč

Lidé často neznají rozdíl mezi úrokovou mírou a RPSN. Zatímco úroková míra nedokáže přesně informovat o tom, jak moc výhodný daná hypotéka je, u RPSN je to jasné. Žadatel si může zcela jednoduše vypočítat, jak moc pro něj úvěr bude výhodný. Existují různé vzorce, které slouží pro dokonalou představu a orientaci v tom, co je pro výběr to nejlepší.

Pro výpočet hodnoty RPSN je důležité znát samotný vzorec, ve kterém najdete následující hodnoty:

 • Počet poskytnutých půjček
 • Výše poskytnuté půjčky
 • Počet plateb
 • Doba, kdy byl určitý poplatek zaplacen (tato doba se zapisuje ve zlomcích ode dne první půjčky)
 • Doba, kdy byla půjčka poskytnuta
 • Výše platby (zahrnuje veškeré poplatky a přidané hodnoty)

Výpočet pro někoho může být poněkud složitější, a proto slouží jednoduché kalkulačky, které mohou velmi přesně vypočítat danou hodnotu RPSN a tím i výhodnost celého úvěru.

Na závěr lze říci, že RPSN je hlavní hodnota, která by měla určovat rozhodování jedince při výběru nejvýhodnější hypotéky. V případě, že se bude žadatel o úvěr v této hodnotě orientovat, nemůže se mu stát, že by vybral špatně. Je tedy důležité promyslet vybírání hypotéky a naučit se pracovat s hodnotou roční procentní sazby nákladů a vybírání nebude vůbec složité.