Předčasným splacením se označuje situace, kdy dlužník splatí věřiteli celou výši dlužné částky dříve než ve předem sjednanou dobu. Pokud dojde ke splacení až ke konci fixace úrokové míry, tak dlužník nemusí zaplatit žádné sankce, což je pro něj samozřejmě výhodné. Pokud ale dojde k předčasnému splacení úvěru už v době fixace, tak je dlužník většinou nucen zaplatit určité sankce, které jsou na něj uvaleny.

Možná si myslíte, že je to naprosto nepochopitelné, dlužník chce věřiteli vrátit jeho peníze ještě dříve, než měl, a i tak bude muset platit nepříjemné, mnohdy poměrně mastné sankce.

Zkuste se na to podívat z druhé strany. Věřitel vám půjčil peníze za tím účelem, aby z toho měl výdělek prostřednictvím úroků. Vy byste ale většinu úroků ani nezaplatili, protože byste splatili dříve. Právě proto dochází v některých případech k doplacení ušlých úroků.

Je, avšak pravda, že v současné době to jde i bez sankcí. Stačí jenom vědět, na koho se obrátit.

Od 1.12.2016 začal platit zákon o spotřebitelském úvěru, pokud jste spotřebitel, tedy nemáte vyloženě podnikatelský úvěr, je poskytovatel Vám povinen umožnit předčasné doplacení úvěru bez sankcí, nebo s minimální sankcí stanovenou zákonem.

U bankovních hypoték můžete splatit každý rok bez poplatku až čtvrtinu jistiny.

 

Když budete chtít nemovitost prodat během fixace hypotéky nebo nastanou nenadálé události jako třeba vážná nemoc, invalidita či smrt, bude možné bez sankcí splatit dokonce celý úvěr.

 

Nebankovní společnosti toto také nabízejí, proto je toho dobré využít. Nikdy totiž nevíte, jestli vám situace nedovolí splatit půjčku dříve, než jste si mysleli. Proto je dobré míti jistotu, že byste mohli úvěr, anebo alespoň jeho část, předčasně splatit, a to bez jakýchkoliv poplatků. Vždy dejte tedy raději předost takovému věřiteli, který vám umožní co „nejlevnější“ předčasní splacení. Zároveň nezapomeňte vždy ve smlouvě na odstaveček, ve kterém se píše o případných sankcích za případné splacení, abyste poté nebyli nemile překvapeni.