Splátkový kalendář je pro dlužníky velice důležitý. Určuje jim totiž, kdy a v jaké výši budou muset splatit jednotlivé splátky, na které byl celý úvěr rozdělen. Jednoduše se dá tedy říci, že určuje data splatnosti přesných částek. Splátkový kalendář bývá zabudován ve smlouvách, které uzavírá věřitel s dlužníkem. Budete ho mít tedy k dispozici a budete se tím muset řídit. Spousta lidí dělá největší chybu v tom, že si datum splatnosti plete s datem, kdy mohou nejpozději odeslat částku ze svého bankovního účtu. Pozor! V den splatnosti musí již věřitel penězi disponovat, tudíž pokud platíte přes účet, myslete alespoň na třídenní možné zpoždění peněz. Je totiž možné, že pokud byste peníze poslali třeba v sobotu a splatnost je v pondělí po víkendu, že by peníze nestihly dojít. Pro vás by z toho plynulo jediné, a to sankce za nevčasné splacení. Proto dbejte pokynů splátkového kalendáře a dodržujte údaje v něm vepsané.