Tento pojem označuje objemnou databázi, která zaznamenává veškeré informace o lidech, kteří se již stali dlužníky. Tato databáze je veřejná a informace jsou vkládány externě z různých na sobě nezávislých zdrojů. V registru lze najít informace týkající se nejenom fyzických osob, ale také různých organizací a podniků. Informace z těchto databází si mohou lidé prohlížet zcela svévolně, avšak k citlivým údajům mají přístup jen sami dlužníci.

Registr dlužníků má jako hlavní účel pomoci věřitelům lépe se zorientovat ve spolehlivosti veškerých žadatelů o úvěr a celkově zrychlit celý postup schvalování úvěru.

Banky, ale i nebankovní společnosti si zakládají na tom, jaký má daný dlužník bonitu. I tu lze zjistit právě pomocí tohoto registru.

Proto si pracovník banky může jednoduchým způsobem do registru najet a veškeré informace o dlužníkovi zjistit, a to jak pomocí internetu, tak například písemně či osobně na místech k těmto účelům zvolených.

Registr dlužníků není jenom jeden, ale existuje hned několik různých sdružení, které informace o dlužnících sbírají. Nejznámější je však Centrální registr dlužníků ČR, SOLUS, CBCB, CNCB apod.

Do registru jsou zapisovány veškeré informace o tom, zdali člověk splácel pravidelně a správně, anebo zdali splátky vynechal, či s ním byly nějaké jiné problémy. Proto lze v registrech dlužníků najít jak negativní, tak pozitivní informace, které poslouží pro další posuzování o tom, zdali banka danému žadateli o úvěr skutečně úvěr připíší, anebo nikoliv.

V současné době se stalo trendem to, že nebankovní společnosti do těchto registrů nahlížejí, ale záznamy v mnohých řípadech umí akceptovat. Nemusíte nikam chodit, věřitel si prověří vše sám. To znamená větší pohodlí pro samotné žadatele o úvěr.

Pokud uvažujete o úvěru, a víte, že jste v minulosti měli problémy se splácením nějakého jiného úvěru, nejspíše bude nejlepší, když se obrátíte rovnou ne nebankovní společnosti, u kterých nebude žádný problém získat úvěru i přesto, že již nějaký vroubek v registrech dlužníků má. Tento krok vám ušetří mnoho trápení, ale také času.