Je to součást jistiny, která se skládá kromě úmoru také z úroku. Úmor je tedy splátka neboli částka, o kterou se sníží celková výše půjčky, avšak bez samotného úroku, což je odměna pro věřitele za poskytnutí úvěru. Velmi jednoduše řečeno lze říct, že pokud je měsíční splátka úvěru 12 000 Kč a měsíční úrok činí celých 1 000 Kč jako odměna pro věřitele, samotný úmor by byl 11 000 Kč. Dávat pozor by si měli dlužníci i na rozdíl mezi úmorem a úrokem. Tato slovíčka jsou velmi podobná, avšak každá vyznačuje něco zcela jiného.