Narazili jste na nabídku, která by se vychloubala tím, že má poplatky předem? Na tuto nabídku rozhodně zapomeňte. Žádná seriózní společnost, a to jak bankovní, tak nebankovní, nenabízí své úvěry s poplatky předem. Jedná se o velmi nevýhodnou záležitost, která je podtržena nedůvěrou v klienta. Poplatky předem lze najít nejenom u klasických hypoték, ale především u amerických hypoték, které nabízejí výhody, na které žadatel narazí, aniž by si všimnul toho, že jím vybraný úvěr je nabízen pouze při splnění určitých podmínek a zaplacení poplatků ještě předtím, než se vůbec žadateli dostanou peníze na účet. Pozor je nutné dát si hlavně na společnosti, které nemají přílišnou pověst. Takové společnosti mohou být dokonce podvodné. Na závěr lze z tohoto vyvodit ponaučení, a to nikdy nepřistoupit k úvěru, který je vedený jako úvěr s poplatky předem, neboť žádná ověřená společnost tuto strategii nevyužívá.