Tato osoba je původcem celého úvěru a bez ní byste si půjčit nemohli. Jako věřitel se tedy označuje samotná například nebankovní společnost, která vám může půjčit peníze, neboť jimi disponuje. Jako věřitel se však nemůže označovat každý člověk, který má prostředky na půjčování. Věřitel je tedy osoba, která má k půjčování peněz či uhrazování jiných pohledávek potřebná oprávnění.

V souvislosti s půjčováním peněz je věřitel také osobou, která má samozřejmě možnost peníze vymáhat a požadovat jejich vrácení. Věřitel může být zastoupený jak fyzickou, tak právní osobou. Setkat se můžete také s označením investor či půjčující, což znamená to stejné, jako věřitel. Půjčující může půjčovat peníze za určitý úrok či úplatu. Nastavení jednotlivých podmínek záleží na věřiteli, nikoliv na dlužníkovi. Věřitel má právo měnit podmínky své nabídky a není povinen vypůjčenou částku dlužníkovi uhradit, v případě že dlužník není schopný peníze splatit. Věřitel se při vymáhání dluhů může obrátit na pomoc a celou pohledávku předat někomu jinému, kdo se o ni postará.