Exekuce je vykonávací řízení, ze kterého má strach většina dlužníků, kteří platí nepravidelně anebo kteří mají problémy v této oblasti. Exekuci může v České republice provádět hned několik subjektů, a to samotný soud, soudní exekutor, krajský či obecní úřad, anebo také finanční úřad. Hlavním účelem exekuce není vykořistit lidi, jak si většina myslí, nýbrž vymožení peněžitého dluhu. Věřitel je totiž oprávněný a má nárok na své peníze. Pokud mu je dlužník po opakovaném připomenutí nechce splatit zpátky, což je jeho povinnost, tak má věřitel právo využít tento prostředek k tomu, aby získal zpět to, co mu patří. Exekuce má avšak svá pevně daná pravidla, a to tak, aby nepřišel nikdo neprávem k úhoně.

Exekuce jako taková má vždy jasnou příčinu, a to dluh, nejčastěji peněžitého charakteru. Exekuce probíhá ve dvou kolech, v prvním řízení soud musí prověřit, zdali dluh doopravdy existuje. Dále stanoví, do kdy ho musí dlužník zaplatit. Pokud ho ale stále nezaplatí, tak má věřitel právo obrátit se na soud podruhé, a to již se žádostí o exekuci. Exekuci tedy vždycky nařizuje výhradně soud a exekutor, tedy člověk, který by přišel k vám domů, pouze vykonává jeho rozhodnutí. Spousta lidí dělá chybu v tom, že ignoruje anebo nijak nereaguje na různé dopisy ze soudu anebo od svého věřitele. To je ale obrovská chyba. Kdybyste totiž zaplatili svůj dluh už v prvním kole řízení, tak byste ušetřili spoustu nákladů za exekuci. Do nákladů za exekuci patří nejenom odměna pro exekutora, ale i náhrada hotových výdajů, náhrada za doučení písemností, DPH a mnoho dalšího. Co dělat, když peníze ale doopravdy nemáte a dostali jste se do takto těžké situace? Můžete vyzkoušet vyjednat s exekutorským úřadem nový splátkový kalendář a projevit tím vaši snahu zaplatit svůj dluh. Vše je lepší než jenom neaktivně sedět a čekat, až na vaše dveře zaklepe exekutor.

Exekutor může provést exekuci mnoha způsoby. Může povést srážky na mzdě, prodejem nemovitostí i movitých věcí, vyklizením prostor, rozdělením věcí, odebíráním věcí, provedením prací na účet povinného a tak podobně.