Jedná se o typ splácení hypotečního úvěru, který je přesným opakem degresivního splácení. Dlužníkovi se velikost každé splátky zvyšuje, a to po určitém období a o určitou částku. Nejčastěji se jedná o typ splácení, kdy dlužník jedno celé období, například rok, splácí stejnou hodnotu splátky, která se mu s každým rokem zvyšuje o smluvně dohodnutý koeficient. To znamená, že zpočátku bude klient platit částku, která nebude o tolik jiná, než je samotný úrok, což znamená, že platba jistiny bude velmi nízká. Postupem času se však platba jistiny zvyšuje do té doby, než dojde k úplnému splacení celého úvěru. Tento typ splácení je vhodný především pro mladé lidi, kteří počítají s navýšením příjmů v rozmezí několika desítek let.

Jaké výhody můžete očekávat u progresivního splácení?

  • Úvěr si může dovolit i klient s menšími příjmy
  • Celá poskytnutá výše úvěru je výrazně vyšší než u ostatních forem splácení
  • V začátcích splácení je to možnost snížení celé náročnosti splácení
  • Někdy je možné nastavit si výši první splátky dle finančních dispozic klienta.

Způsobů splácení hypotečního úvěru je několik, například:

Degresivní

Tento typ splácení je charakteristický v tom, že se splátka neustále snižuje. Je to tedy přesný opak progresivního splácení. Jak tomu bylo u předchozího režimu splácení, každé období se splátka snižuje o předem dohodnutý koeficient, který lze najít v úvěrové smlouvě. Mezi klienty, kteří využívají degresivní formu splácení, patří lidé, kteří jsou na vrcholu své kariéry a nyní počítají s tím, že se jejich příjmy budou snižovat. Je to také možnost pro mladší klienty, kteří plánují rodinu, a proto počítají s úbytkem jednoho celého příjmu.

Z jakých dalších důvodů zvolit degresivní formu splácení, když to jde?

  • Jedná se o typ splácení, který je mnohem rychlejší, a proto zaplatíte na úrocích méně, než u jiných typů úvěrů
  • Můžete se soustředit na veškeré splácení ze začátku úvěru, a posléze splácet menší částku
  • Stejně jako u progresivního splácení si lze nastavit první splátku podle potřeb klienta

Anuitní

Tento pojem označuje klasickou formu splácení pro klienty, kteří mají stálé příjmy. Splátka se po celou dobu hypotečního úvěru během fixace úvěru nemění. Tento způsob splácení je takovým kompromisem mezi dvěma extrémy, a to progresivním a degresivním způsobem splácení. Anuitní forma splácení dovoluje domácnosti si předem naplánovat svůj rozpočet, a to díky tomu, že se splátka nebude příliš měnit. Každý měsíc si tedy lze odpočítat danou splátku a následně počítat jen penězi, které po splacení hypotéky zbudou. Důležité je také vědět, že anuitní splátka zahrnuje jak jistinu, tedy dlužnou částku, tak i úrok. Naopak bezanuitní splátka zahrnuje pouze úrok, nikoliv dlužnou částku.

Jaké ostatní výhody si pro vás připravila anuitní forma splácení?

  • Můžete počítat se stejnou výší úvěru takřka po celou dobu splácení
  • Rozpočet domácnosti se může řídit samotným splácením hypotéky
  • Žádné komplikace při počítání snižování či zvyšování splátky

Kromě výhod mají jednotlivé typy splácení i jisté nevýhody. Pro anuitní splácení to je například skutečnost, že mimořádná splátka či umoření dluhů je možné pouze po ukončení fixace. V opačném případě je nutné zaplatit sankční poplatky. U progresivního způsobu splácení je výhod nejvíce, a to riziko, že se očekávané zvýšení příjmu vůbec nemusí dostavit. Další nevýhodou je dlouhá doba splácení, anebo také to, že klient zaplatí více na úrocích, než při jiných formách splácení. Z toho všeho plyne vysoké zadlužení přetrvávající mnoho let po začátku splácení. U degresivního splácení se musí počítat hlavně s vysokou finanční zátěží hned po investici do nového bydlení. Pro někoho může být i nevýhoda skutečnost, že výše úvěru nemůže být tak vysoká, jako je tomu u jiných forem splácení.

V současné době mnoho bank vůbec nenabízí výběr mezi jednotlivými formy splácení. Jen některé bankovní a nebankovní společnosti nabízí určité formy splácení, a to za upravených podmínek pro celou nabídku hypotečních úvěrů. Je proto velmi důležité popřemýšlet, zdali se opravdu vyplatí rozhodnout se pro progresivní, anebo degresivní formu splácení, anebo zdali nebude zkrátka lepší zůstat u klasické formy splácení, kterou je anuitní. Právě anuitní forma splácení je často nejčastější a často jediná forma splácení, kterou můžete v případě hypotečního úvěru zvolit.