Zažádat o úvěr musí být vždy osoba zletilá, která je již oprávněná k právním úkonům. Musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Žadatel je vždycky jedna osoba anebo více. Žadatel o úvěr vyplňuje žádost o úvěr, kde uvede všechny důležité informace o své osobě a také o financovaném záměru.