Smlouva o úvěru je sjednávána mezi poskytovatelem úvěru, neboli věřitelem, a mezi klientem, tedy dlužníkem. V úvěrové smlouvě jsou sepsány povinnosti i práva obou dvou smluvních stran. Úvěrová smlouva je základem pro každou půjčku, bez ní by byl tento právní úkon nepodložený, tudíž by byl neplatný. Zákon považuje úvěrovou smlouvu za povinnost. Pokud tedy zažádáte o půjčku a bude vám vyhoveno, tak při sjednávání rozhodně dojde k podpisu úvěrové smlouvy. Co všechno musí obsahovat, na co rozhodně nezapomenout a co při čtení obzvláště zkontrolovat?

Označení dlužníka a věřitele – Ve smlouvě by mělo být jasně uvedené, kdo je dlužník, a kdo je věřitel. Tyto informace jsou základem, ze kterého bude celá smlouva vycházet, proto to rozhodně nesmí být vynecháno.

Výše úvěrové částky – Další velmi důležitou položkou je výše úvěrové částky. Jedná se o částku, kterou věřitel vypůjčí dlužníkovi. Její výše je závislá na mnoha faktorech, vychází se především z požadavků klienta a z hodnoty nemovitosti, kterou hodlá ručit.

Úroková sazba – Smlouva musí obsahovat úrokovou sazbu, ze které se budou počítat úroky. Nezapomeňte také zkontrolovat informace o fixaci, které hrají také obrovskou roli.

Způsob a termíny splácení – Zapomenout nelze ani na splátkový kalendář. Je potřeba rozepsat, kdy přesně a jakými způsoby budou jednotlivé měsíční splátky placeny.

Výše roční procentní sazby nákladů – RPSN je jedním z nejdůležitějších údajů v celé smlouvě. Tato hodnota vám totiž říká, kolik peněz zaplatíte se vším všudy, a to včetně poplatků.

Informace o poplatcích – Ve smlouvě musí být zabudované informace o případných poplatcích, které budete muset zaplatit. Pokud podepíšete smlouvu a někdo po vás bude chtít nějaký poplatek, který není ve smlouvě zmíněn, tak samozřejmě nic neplaťte, nemusíte. Informace o poplatcích hledejte ve spodních částech dokumentu, a to napsány malým a méně čitelným písmem.

Informace o případných sankcích – Smlouva musí obsahovat i informace o případných sankcích, které byste zaplatili například při předčasném splacení půjčky anebo třeba při opoždění platby na účet věřitele.

Údaje o ručiteli – V případě, že neručíte svou vlastní nemovitostí, ale našli jste si ručitele, tak smlouva nemůže zapomínat ani na informace o něm samém. Zkontrolujte tedy v případě, že máte ručitele, veškeré informace, které se ho týkají.

Nejdůležitější je přečíst si smlouvu v klidu, klidně i doma, a to bez nátlaku okolí. Nenechejte na sebe naléhat a smlouvu si vždycky pozorně přečtěte, a to klidně i se zákoníkem v ruce. Pokud na vás někdo naléhá, tak je důvod zpozornit, protože je ve smlouvě možná něco v nepořádku. Buďte zkrátka ostražití a věnujte čtení smlouvy opravdu velikou pozornost. Jediná chyba by vám totiž mohla zničit budoucnost anebo zkomplikovat život. Kdyby ve smlouvě chyběla nějaká informace, tak to určitě neznamená, že je smlouva najednou neplatná, na to pozor. Pokud by tam chyběla avšak nějaká opravdu důležitá informace, která tam musí ze zákona být, tak se neváhejte obrátit na vyšší orgán. Ne každý ovládá právnický jazyk a vyzná se v odborných termínech, proto pokud něčemu nerozumíte, tak se rozhodně neváhejte zeptat dané nebankovní společnosti, anebo naopak vyhledejte právní pomoc. Důležité je obeznámit se s každým bodem, ať moc dobře znáte nejenom své povinnosti, ale také samozřejmě práva.

Mnoho žadatelů neví, že mají ze zákona právo nechat si zaslat úvěrovou smlouvu k sobě domů. Máte celých čtyřicet osm hodin na její přečtení, prověření a také na případnou opravu. Opět je doporučeno si vzít k tomu právníka anebo advokáta, protože výše úvěru není malá a rozhodně nechcete mít díky své neinformovanosti v oboru nějaký problém.