Tento typ úvěru využije člověk, který počítá s odkoupením určité nemovitosti, kterou se hodlá ručit. To znamená, že banka poskytne klientovi předhypoteční úvěr v případě, kdy zastavovaná nemovitost, která může být zastoupena i družstevním bytem, není převedena, a proto nepatří do osobního vlastnictví dlužníka. Současně však musí složit čestné prohlášení klienta, které jej zavazuje danou nemovitost, která ještě nebyla převedena do osobního vlastnictví a je v plánu s ní ručit, převést do osobního vlastnictví, a to do lhůty maximálně jednoho kalendářního roku. Tento typ úvěru se nejčastěji využívá právě v případě družstevního bytu.

Obrovský rozdíl kromě této skutečnosti je i v samotném splácení. Po dobu, kdy daná nemovitost není v osobním vlastnictví dlužníka, bude dlužník platit pouze úroky, nikoliv jistinu. To se však mění v okamžiku, kdy nemovitost přejde do osobního vlastnictví. Poté dlužník splácí předhypoteční úvěru klasickou formou, a to hypotečním úvěrem sloužící pro koupi nemovitosti.