Oddlužení, nebo jiným slovem také osobní bankrot, představuje možnost, jak začít od začátku a jak umírnit své dluhy. Oddlužení zohledňuje spíše sociální, nežli ekonomickou stránku věci. Každý má tedy možnost začít rádoby od začátku a přistupovat zodpovědněji ke své finanční situaci. Svůj dluh budete muset umořit aspoň do předpokládané výše, která činí třicet procent, pokud se tedy jedná o nezajištěného věřitele. Díky oddlužení se můžete zbavit až sedmdesáti procent svých dluhů a pokusit se tak o nový, lepší start. Celé oddlužení koriguje a řídí insolvenční zákon, který pojednává o podmínkách osobního bankrotu a o dalších důležitých věcech, které se týkají oddlužení.

Oddlužení ale není bohužel možnost pro všechny, musíte splňovat také nejrůznější podmínky:

  • Jste občanem České republiky a dosáhli jste věku osmnácti let
  • Máte půjčky, které mají splatnost delší než jeden měsíc
  • Máte alespoň dva věřitele, kterým dlužíte peníze
  • Samozřejmostí je i čistý trestní rejstřík
  • Disponujete pravidelným měsíčním příjmem, pozor, není myšlen pouze plat ze zaměstnání, ale klidně také různé renty, důchod, invalidní či vdovecký důchod, pronájem z bytu a tak podobně
  • Nejdůležitější je, aby vaše dluhy neplynuly z podnikání, nýbrž z provozu domácnosti. Insolvenční zákon nepovoluje oddlužení u právnických osob podnikatelů, ale u fyzických osob ano. Vaše dluhy ale zkrátka nesmí nikdy pramenit z podnikatelské činnosti

Pokud byste se nerozhodli pro osobní bankrot dostatečně brzo, tak by to mohlo dopadnout poměrně hůře, a to tak, že by po vás začali věřitelé vymáhat peníze nejrůznějšími způsoby, ano, i obávanou exekucí. Přejít do platební neschopnosti se z tohoto hlediska tedy vyplatí, protože máte jistotu, že exekuce na vás bude krátká. Díky oddlužení tedy můžete mít jistotu střechu nad hlavou, což je rozhodně obrovskou a nespornou výhodou. Zadlužený člověk má totiž většinou největší obavy z exekuce, vyhlášením osobního bankrotu je může naprosto zničit a začít se soustředit na placení svých dluhů.