Dalším z mnoha aspektů při schvalování úvěrů bude v případě bank výše příjmů daného žadatele. Banka si tím ověří, zdali má žadatel dostatečné prostředky na to, aby byl schopný určitý úvěr splácet. Nebankovní společnosti, stejně jako je tomu u registru dlužníků, prokazování příjmů sice požadují, ale posouzení není přísné a jsou zde velké tolerance.

Z tohoto plyne obrovská úspora času a taky určité pohodlí, neboť žadatel nebude muset poměrně složitým způsobem shánět samotný formulář, který slouží pro prokázání jeho příjmů.

Pro někoho je navíc výše příjmu důvěrná informace, kterou nikomu, a to ani bankám a podobným společnostem, sdělovat. Na tom není nic špatného, avšak je potřebné si uvědomit, že banky i nebankovní firmy tuto informaci opravdu potřebují a často to bez ní vůbec nejde. Jde přece o to, abyste na splácení měli, někteří klienti si opravdu své příjmy a výdaje nedokáží spočítat a pak se “utápí” ve splátkách, proto je kontrola příjmů důležitá. Nikdo nechce, abyste se dostali do problémů.

Pokud narazíte na úvěr, který je vedený například jako hypotéka bez doložení příjmu, hypotéka bez dokládání příjmů, nebo hypotéka bez prokazování příjmů pak se jedná o typického zástupce úvěru, u kterého vám postačí pouhé čestné prohlášení o tom, že budete daný úvěr schopni splácet.

Tyto jsou výrazy používané výhradně u podnikatelských úvěrů. Nejedná se nikdy o spotřebitelský úvěr. U tohoto je vždy požadováno doložení příjmů. Věřitel, který by po Vás příjem doložit nechtěl se sám vystavuje riziku vyplývajícím se zákona o spotřebitelském úvěru.

Při tomto kroku je však velmi důležité mít skutečně jistotu, že na splácení budete opravdu veškeré prostředky mít. Pokud by tomu tak nebylo, hrozily by vám obrovské potíže, kterých je lepší se vyhnout.

V případě, že budete mít zájem o klasickou hypotéku od banky, pak musíte doložit takzvané potvrzení o příjmu. Tímto názvem je označován formulář, který vyplňuje zaměstnavatel, a je určený pro samotného věřitele jako potvrzení o tom, že klient bude schopný daný úvěr splácet. Berou se tedy příjmy z minulosti za dobu posledních tří měsíců, avšak pouze ty trvalé a stabilní, což znamená, že jednorázová brigáda, která byla dokončena týden před žádostí, nebude započítána. V dnešní době je však možné dokonce k žádosti o úvěr přizvat další osobu, která bude označována jako spolužadatel. Poté se příjmy těchto osob sčítají a je větší šance na schválení žádosti o úvěr.

Co je v této oblasti důležité, je myslet na to, že nesmíte být v době platnosti prokazování příjmu ani ve výpovědní lhůtě, ani ve zkušební době. Tyto konkrétní specifikace však záleží na jednotlivých požadavcích bank. V případě pracovní smlouvy na dobu určitou si také ověřte to, zdali má platnost delší jak jeden rok. V opačném případě by mohl nastat další problém při ověřování příjmů.