Navýšení hypotéky má dva různé významy. V prvním významu se to dá pochopit jako přeplatek, který dlužník přeplatí při daném úroku, a to za celou dobu splatnosti. Takto se to dá říci ale pouze tehdy, když uvažujete modelovou situaci, kdy nevznikne po celou dobu splácení jediný problém. Nejsou totiž započítány vůbec žádné sankce, a to ani za předčasné splacení anebo třeba za porušení včasného splácení. Platí zde přímá úměrnost, kdy čím nižší je doba splatnosti a samotný úvěr, tak tím nižší bude navýšení hypotéky, tedy přeplatek. To ovšem platí i naopak, čím vyšší bude úrok a delší doba splatnosti, tím vyšší bude přeplatek, neboli navýšení hypotéky. Druhý význam slovního spojení navýšení hypotéky může být ten, že se jedná o navýšení úvěru. To si lze v praxi představit tak, že dlužník podcenil své finanční potřeby a půjčil si méně, než nyní doopravdy potřebuje. Může tedy svého věřitele, neboli nebankovní společnost, požádat o navýšení hypotéky na částku, která by mu vyhovovala a kterou by potřeboval. Věřitel avšak není povinný mu vyhovět, je to pouze na jeho zvážení a rozhodnutí. Právě proto znovu upozorňujeme, ještě než vepíšete do kolonky požadovaná výše úvěru nějakou sumu, promyslete si, zdali je to opravdu dostatečné a zdali nebudete potřebovat peněz více. Je lepší to vyřešit rovnou, než později zkoušet žádat o navýšení hypotéky.