LTV čili Loan to value (částka k zaplacení) je finanční výraz, který vyjadřuje určitý poměr mezi hodnotou zastavené nemovitosti a mezi požadovanou výší nebankovní hypotéky. Význam tohoto finančního údaje je dobré si vysvětlit na jednoduchém příkladu. Cena nemovitosti, která bude po celou dobu splatnosti hypotéky zastavená, je například 1 500 000 Kč. Vy, jakožto žadatel o nebankovní hypotéku, byste si rádi půjčili 750 000 Kč. To v překladu tedy znamená, že žádáte o hypotéku, jejíž LTV je přesně 50 %. Dalo by se říci, že čím vyšší bude hodnota LTV, tak tím vyšší budete muset platit úroky. Je to dáno tím, že s rostoucím LTV také stoupá pravděpodobnost, že dlužník nebude schopen splácet, že budou nastávat prodlevy anebo jiné problémy při splácení. LTV je tedy velice důležitým finančním ukazatelem, na základě kterého se odvíjí celý charakter hypotéky.