Katastr je veřejný seznam, neboli evidence vlastnických i jiných práv k nemovitostem. V evidenci je možné dohledat nejrůznější údaje o nemovitostech, jako je soupis, polohové a geometrické určení, popis a hlavně zápis práv k nemovitosti. Katastr nemovitostí je veřejný a může do něj nahlížet naprosto každý. Z katastru je možné vypisovat různé informace a vytvářet opisy.

S katastrem nemovitostí úzce souvisí katastrální mapa, což je polohopisná mapa ve velkém měřítku, na které jsou zobrazeny nemovitosti. O vše se stará katastrální úřad, který je orgánem státní správy. Vykonává kompletní správu katastru nemovitostí České republiky.

Pokud tedy potřebujete najít nějaké informace o svém domu anebo o jakékoliv jiné nemovitosti, můžete zdarma a bez omezení nahlédnout do oficiálního katastru. Nemusíte navštívit ani katastrální úřad, stačí si vyhledat online mapku, ze které vyčtete vše, co potřebujete. Můžete si také nechat vystavit list vlastnictví. Jedná se o listinu, která dokládá vlastnictví určité nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí musí obsahovat určité údaje, a to informace o katastrálním území, o samotné nemovitosti, o vlastníkovi anebo vlastnících, a také samozřejmě o právech k dané nemovitosti. Do toho spadají různá věcná břemena anebo věcná práva k nemovitosti.