Konstantní splácení je jedním z mnoha typů splácení hypotéky. Jeho hlavní specifikací je to, že klient splácí každý měsíc úplně jinou částku. Jak jsme se již dozvěděli, tak měsíční splátka se skládá z jistiny a z úroku. Splátka jistiny je po celou dobu splácení konstantní a nemění se, na rozdíl od výše úroku. Úrok se postupným splácením úvěru totiž snižuje. Z toho vyplývá, že nejvyšší splátka bude hned první měsíc, za to poslední měsíc splácení už zaplatíte nejméně. Je to rozhodně zajímavý způsob splácení, který ale díky své nestabilitě a proměnlivosti nemusí vyhovovat všem.