Jako doba splatnosti se označuje určitý časový úsek, kdy musí být pohledávka věřitele zaplacená dlužníkem. Tento časový úsek je ovlivněný typem úvěru a podmínkami uvedenými v samotné úvěrové smlouvě. Hypotéka má delší dobu splatnosti, než například krátkodobý úvěr či třeba spotřební úvěr.

V souvislosti s hypotékami je doba splatnosti nastavená na velmi dlouhé období, a to z důvodu větší vypůjčené částky. Proto může být doba splatnosti dlouhá i přes dvacet let. Jako základní a nejčastější rozpětí doby splatnosti v oblasti hypotéce se uvádí úsek od pěti až do čtyřiceti let. Nejkratší doba splatnosti bude určená pro úvěry s nízkou vypůjčenou částkou, naopak nejdelší doba splatnosti bude určená pro ty, kteří si vypůjčí velké množství peněz, anebo si nastaví nízkou splátku. Odborníci přes finanční sektor doporučují zvolit si dobu splatnosti mezi patnácti až dvaceti lety. Je to tedy taková zlatá střední cesta, nebudete platit v uvozovkách řečeno až do konce života, ale zase vás nebudou čekat ani extrémně vysoké splátky. Pokud vám to tedy situace dovoluje, vsaďte na takto dlouhou dobu splatnosti. V tomto úseku musí být kromě celkové vypůjčené částky zaplaceny i úroky a další poplatky, které jsou s hypotékou spojené.

Doba splatnosti uvádí samotný úsek, kdy musí být splacena veškerá vypůjčená částka plus úroky a poplatky, a to vše se provádí nejčastěji v režimu měsíčních splátek. Doba splatnosti nelze libovolně měnit. Musí být dodržena, v opačném případě hrozí vymáhání dluhů či dokonce stíhání exekutory. Pokud je schopný dlužník celý dluh splatit dříve, musí zaplatit určitý poplatek, pokud to společnost vyžaduje. V současné době jsou k dispozici i úvěry s možností předčasného splacení. To znamená, že za určitých podmínek může dlužník svůj dluh splatit jednorázovou, anebo jinou formou splátek, kdy celý dluh bude splacený a dlužník se tedy zbaví svého závazku mnohem dříve, než původně měl. Pokud to navíc smlouva dlužníkovi umožňuje, může ještě k tomu všemu dobu splatnosti ovlivnit i tím, že si úvěr nechá refinancovat.

Co můžete očekávat při krátké době splatnosti?

  • Klient zaplatí méně na poplatcích – banky i nebankovní společnosti si někdy připisují poplatky například za vedení úvěru anebo další služby, které jsou placeny měsíčně. Může se zdát, že částka bude zanedbatelná, avšak to není pravda, pokud se člověk podívá na poplatky z dlouhodobého hlediska. Pokud totiž bude dlužník platit za vedení úvěru 150 Kč měsíčně, znamená to, že za 30 let splácení zaplatí na těchto poplatcích 54 000 Kč, kdežto pokud by platil tyto poplatky jen 15 let, zaplatil by klient „pouze“ 27 000 Kč, což je z dlouhodobého hlediska poměrně velká úspora
  • Splátka může být v případě krátké doby splatnosti velmi vysoká – to, že byste při kratší době splatnosti zaplatili na úrocích méně, je určitě lákavé, ale je potřeba uvědomit si jednu skutečnost. Čím kratší bude doba splatnosti, tím větší bude splátka, což pro někoho může znamenat obrovské omezování se a v případě nečekaných událostí také finanční potíže.

Proč naopak využít dlouhou dobu splatnosti?

  • Rozpočet domácnosti nebude tolik zatížený hypotékou – pro dlouhou dobu splatnosti se rozhodnou lidé, kteří plánují konstantní způsob života. To znamená, že neplánují nějaké výdaje dlouhodobější výdaje v budoucnu, ale chtějí mít možnost každý měsíc si kromě hypotéky i něco našetřit. Proto zvolí raději delší dobu splácení a tím pádem nižší splátku. Je však rozumné myslet na to, že čím starší jsou žadatelé o úvěr, tím kratší by měla být doba splatnosti. Na to však myslí i samotné banky i nebankovní společnosti, které hypoteční úvěru poskytují. Další věc, která byla výhodou u krátké doby splatnosti, je naopak nevýhodou zde, a to ta, že klient při dlouhé době splatnosti zaplatí více nejenom na poplatcích, ale také na úrocích.

Jak již bylo řečeno výše, nejlepší je zvolit zlatou střední cestu a nestřídat extrém s extrémem. I přesto, že každý pól má nějaké výhody, je dobré zvolit kompromis a těšit určité výhody z obou pólů.