Úrok je jednoduše řečeno částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli jakožto odměnu za vypůjčení jeho peněz. Tato hodnota se vypočítá jako procento z dlužné částky. Každý měsíc tedy budete platit nejenom jistinu, tedy peníze, které jste si půjčili, ale i úrok, který bude představovat pro věřitele odměnu. V závěru tedy splatíte věřiteli kompletně celou jistinu plus úroky, jejichž výši stanovuje úroková sazba. Díky úrokům se stává pro věřitele půjčování peněz výhodné.