Dlužník, který najde lepší podmínky a vlastnosti hypotéky, než má ta jeho současná, může využít službu, která se nazývá refinancování hypotéky. Dá se říci, že refinancování znamená nahrazení stávající hypotéky hypotékou novou, výhodnější. Pro tuto změnu se dlužníci rozhodují z mnoha důvodů. Jedním je ulehčení si od současných podmínek hypotéky, dalším důvodem může být však zcela jiný záměr, a to navýšit si investiční záměr. To však nedovoluje každá společnost, která hypotéky nabízí, a proto se lidé rozhodují pro refinancování hypotéky.

Je však důležité uvědomit si, že refinancování hypotéky se ne vždy může vyplatit. Taková situace nastává hlavně v případech, kdy si dlužník pořádně nevypočítá veškeré poplatky s touto službou spokojené, ale také další vlastnosti, které jsou při této službě důležité. Také často dochází k chybě dlužníka, který si neuvědomí, že refinancování hypotéky není jenom tak, ale jde o určité komplikace, které mohou celé splácení nepříjemně narušit. Je tedy nadevše důležité samotné refinancování úvěru zhodnotit a poradit se s někým, kdo této oblasti rozumí skutečně perfektně. Některé společnosti nabízejí poradenství či rovnou celé refinancování zcela zdarma, což je velmi výhodné pro ty, kteří nemají mnoho času se celou touto oblasti zabývat svépomocí.

Chyba při refinancování může nastat především v ohledu na prodlení splácení, kdy se díky komplikacím zastaví celý postup samotné hypotéky, což má za následek smluvní pokuty a další potíže. Těmto potížím se však dlužník může vyhnout tehdy, když si o refinancování hypotéky načte a dozví se o této službě co nejvíce. Z tohoto všeho tedy lze vyvodit, že refinancování by mělo proběhnout nejrychleji, jak je to jen možné.