Vinkulace se dá jednoduše řečeno vysvětlit jako vázání pojistného plnění k zastavené nemovitosti k prospěchu třetí osoby, v tomto případě nebankovní společnosti. V praxi by to vypadalo tak, že pokud by došlo k pojistné události, nejčastěji tedy k nějaké živelné pohromě, tak by pojišťovna nevyplatila pojistnou částku pojištěnému, nýbrž poskytovateli úvěru, tedy nebankovní osobnosti. Znamená to, že sice vy platíte pojištění, avšak v případě, že by se něco stalo, tak finance by připadli vašemu věřitelovi. O vinkulaci byste se měli vždy informovat tehdy, když pojišťujete svou nemovitost, abyste s ní mohli ručit.