Tato činnost s nemovitostmi se zcela běžně provádí při koupi, prodeji, ale také u dědictví, při darování, v řešení soudních sporů, ale také v případě rozvodu a exekuce. Je to velmi důležitý parament, podle kterého jsou ovlivněny další záležitosti, jako například výše poskytnuté hypotéky. Právě proto, pokud po vás bude chtít odhad nemovitosti banka, pak je to z důvodu toho, aby věděla, jak vysokou částku vám může v případě úvěru nabídnout. Samotný odhad nemovitosti totiž slouží k vytvoření úvěrové plnění, což pro vás znamená zkrátka částku, jakou si budete moci vůbec půjčit.

Odhad nemovitostí probíhá za pomocí specializovaného a certifikovaného odborníka, který pochází buď ze samotné banky, anebo se jedná o nezávislého poradce. Nepleťte si však soudní znalce s odhadci cen nemovitostí. Existují i různé další metody, jako jsou tabulky, které slouží především pro ocenění nemovitostí ve větších městech. V některých případech je možné využít i odhad, který již byl jednou proveden. Ten má však omezenou platnost, a to nejčastěji rozmezí od tří do šesti měsíců. Metodu odhadu si však nevybírá žadatel o úvěr, nýbrž samotný věřitel.

Délka trvání vypracování odhadu je závislá na samotné metodě, zpravidla se jedná o dobu tří až čtrnácti pracovních dnů. Urychlit odhad mohou i různé podklady, které pomohou konkrétnímu odborníkovi dosáhnout co nejrychlejšího ale současně nejpřesnějšího odhadu.

Cena odhadu je závislá na poskytovateli této služby, ale je nutné počítat s tisícovou investicí, přesněji rozpětí cen od dvou až po pět a půl tisíce korun, což rozhodně není zanedbatelná částka. Důležité je však vědět to, že mnohé nebankovní společnosti nabízejí odhad nemovitosti zcela zdarma, a proto je zcela zbytečné za tuto dodatečnou službu platit. Někdo může mít námitky vůči tomu, na kolik odborník danou nemovitosti ocení. Je však dobré myslet na to, že každá banka anebo společnost vám vždy nabídne seznam certifikovaných specialistů, kteří jsou oprávněni odhadovat ceny nemovitostí. Na místě proto nejsou obavy z toho, že odhad bude nekvalitní či třeba nebude odpovídat vašim představám.

V rámci odhadu nemovitostí je důležité rozlišovat hned několik cen. Existují tři ceny, které by měl každý dlužník rozlišovat, a to:

  • Cena obvyklá – Tato cena se určuje tehdy, když věřitel potřebuje vědět přesnou hodnotu, podle které stanoví výší samotného hypotečního úvěru. Nejde tedy o cenu, za kterou lze dům prodat, ale jde o cenu, kterou je možné při zástavě nemovitostí dlužníkovi vyplatit. Tuto cenu určuje znalec a samotnou informaci předává věřiteli, kterým je bankovní anebo nebankovní společnost
  • Cena obvyklá budoucí – Jedná se o cenu, která je v mnoha ohledech stejná jako cena obvyklá, avšak s jedním zásadním rozdílem. Ten je hlavně v tom, kdy bude cena obvyklá posouzena. Zde totiž platí, že cena obvyklá budoucí označuje odhad ceny nemovitosti, a to těsně po kolaudaci, který je stanovený znalcem pro stejné účely, jako cena obvyklá, což znamená pro zástavu nemovitostí.
  • Cena tržní – Tato cena se značně liší od ceny obvyklé i obvyklé budoucí. Cena tržní se totiž posuzuje pro účely prodeje nemovitostí, jako je například dům, pozemek, či jakákoliv jiná nemovitost. Cena tržní určuje hodnotu, za kterou se může daná nemovitost skutečně na trhu nemovitostí prodat či koupit. Nejedná se tedy o významnou položku v oblasti hypotéky, neboť při hypotéce se posuzuje hlavně cena obvyklá, v menší míře i cena obvyklá budoucí.