Pod tímto termínem se skrývá celé spektrum nemovitostí, které mohou být financovány hypotečním úvěrem. To znamená, že novostavba, kterou hodláte postavit, a současně zaplatit financemi získanými z hypotečního úvěru, bude objekt úvěru. To samé platí pro pozemek, který potřebujete koupit pro následnou novostavbu, anebo například o bytovou jednotku, kterou hodláte začít pronajímat. Jako objekt úvěru lze označit i rekonstrukci, kterou plánujete podniknout, či třeba nákup družstevního podílu.

Je však velmi důležité neplést si objekt úvěru se zastavenou nemovitostí, která slouží jako předmět pro ocenění samotné hypotéky, respektive její výše. Proto lze říci, že objekt úvěru je nový dům, který teprve vlastnit budete, a zastavěná domácnost je nemovitost, kterou již vlastníte.