Dlužníkem je fyzická, anebo i právnická osoba, která si vypůjčí nějaké peníze a bude je bankovní či nebankovní společnosti dlužit. Dlužník je povinen uhradit částku, kterou si zapůjčil a to i se všemi úroky a dalšími smluvními poplatky. Navíc musí dlužník splatit veškeré své pohledávky v dané lhůtě, která je dána samotnou úvěrovou smlouvou.

V případě, že dlužník nebude mít peníze na splácení, či zkrátka nebude z jakéhokoliv jiného důvodu schopný peníze vrátit včas a s ohledem na všechny ostatní zásady, může využít možnost osobního bankrotu. V případě neschopnosti splácet se z dlužníka stává takzvaný neplatič. V současnosti je možné dojít i do situace, kdy samotná dlužník bude mít pod sebou dalšího dlužníka. Tato osoba se poté nazývá poddlužník.