Refinancování hypotéky

Dlužník, který najde lepší podmínky a vlastnosti hypotéky, než má ta jeho současná, může využít službu, která se nazývá refinancování hypotéky. Dá se říci, že refinancování znamená nahrazení stávající hypotéky hypotékou novou, výhodnější. Pro tuto změnu se dlužníci rozhodují z mnoha důvodů. Jedním je ulehčení si od současných podmínek hypotéky, dalším důvodem může být však zcela jiný…

Předhypoteční úvěr

Tento typ úvěru využije člověk, který počítá s odkoupením určité nemovitosti, kterou se hodlá ručit. To znamená, že banka poskytne klientovi předhypoteční úvěr v případě, kdy zastavovaná nemovitost, která může být zastoupena i družstevním bytem, není převedena, a proto nepatří do osobního vlastnictví dlužníka. Současně však musí složit čestné prohlášení klienta, které jej zavazuje danou nemovitost, která ještě nebyla…

Předčasné splacení

Předčasným splacením se označuje situace, kdy dlužník splatí věřiteli celou výši dlužné částky dříve než ve předem sjednanou dobu. Pokud dojde ke splacení až ke konci fixace úrokové míry, tak dlužník nemusí zaplatit žádné sankce, což je pro něj samozřejmě výhodné. Pokud ale dojde k předčasnému splacení úvěru už v době fixace, tak je dlužník většinou nucen zaplatit…

Prokazování příjmů

Dalším z mnoha aspektů při schvalování úvěrů bude v případě bank výše příjmů daného žadatele. Banka si tím ověří, zdali má žadatel dostatečné prostředky na to, aby byl schopný určitý úvěr splácet. Nebankovní společnosti, stejně jako je tomu u registru dlužníků, prokazování příjmů sice požadují, ale posouzení není přísné a jsou zde velké tolerance. Z tohoto plyne obrovská úspora času a taky určité…

Poplatky předem

Narazili jste na nabídku, která by se vychloubala tím, že má poplatky předem? Na tuto nabídku rozhodně zapomeňte. Žádná seriózní společnost, a to jak bankovní, tak nebankovní, nenabízí své úvěry s poplatky předem. Jedná se o velmi nevýhodnou záležitost, která je podtržena nedůvěrou v klienta. Poplatky předem lze najít nejenom u klasických hypoték, ale především u amerických hypoték, které nabízejí výhody, na které žadatel…

Pojištění schopnosti splácet

Člověk, který nedůvěřuje budoucnosti a neví, co se bude dít za mnoho let samotného splácení, určitě využije tuto službu, kterou je pojištění schopnosti splácet. Tohle pojištění se nabízí jako doplňková služba takřka ke každému většímu úvěru, u kterého není možné stoprocentně zaručit, že bude opravdu splacen. Tímto pojištěním lze krýt mnoho nešťastných událostí, které budou mít za…

Pojištění nemovitosti

Pokud jste se rozhodli pro nebankovní hypotéku, tak musíte ze všeho nejdříve pojistit nemovitost, která bude zastavená a kterou budete ručit. Nelze zastavit takovou nemovitost, která by byla nepojištěná, a to díky rizikům, která by z toho vyplynula pro samotného věřitele. Je tedy důležité vždycky nemovitost pojistit, a to proti všem živelným rizikům. Na jakou částku nemovitost pojistit? Na to je…

p.m.

Neboli měsíční úroková míra, latinsky per mensem. Její vyjádření je taktéž v procentech, avšak vztahuje se pouze k jednomu měsíci, nikoliv k celému roku. Vyjadřuje tedy, kolik procent z dlužné částky bude muset dlužník zaplatit ne za celý rok, ale za pouhý jeden měsíc. Příklad: P.m. je 5 %. Chcete si vypůjčit taktéž 10 000 Kč. Výpočet vám prozradí, že za měsíc…

p.a.

Neboli roční úroková míra, latinsky per annum. Je vyjádřena percentuálně, a na základě ní se vypočítávají úroky za celý rok. Roční úroková sazba tedy vyjadřuje, kolik procent z celkové dlužné částky zaplatí dlužník navíc za jeden rok. Příklad: P.a. je 5 %. Půjčíte si 10 000 Kč. Výpočtem zjistíte, že ročně zaplatíte na úrokách 500 Kč (ty se avšak rozvrhnou do klasických splátek).

Odklad splátek

O tento pojem se bude zabývat člověk, který z jakýchkoliv důvodů potřebuje odložit splátky, a to například na několik měsíců. Jedná se tedy o možnost, jak si na nějakou dobu ulevit od splátek, což znamená, že nebudete muset platit ani úvěrovou jistinu, ani samotný úrok. Dalo by se říct, že celý hypoteční úvěr se zmrazí a vy budete moci zatím vyřešit…