Konstantní splácení

Konstantní splácení je jedním z mnoha typů splácení hypotéky. Jeho hlavní specifikací je to, že klient splácí každý měsíc úplně jinou částku. Jak jsme se již dozvěděli, tak měsíční splátka se skládá z jistiny a z úroku. Splátka jistiny je po celou dobu splácení konstantní a nemění se, na rozdíl od výše úroku. Úrok se postupným splácením úvěru totiž snižuje. Z toho vyplývá,…

Konsolidace úvěrů

Tento pojem skrývá možnost spojit větší množství úvěrů jednoho dlužníka do nového, jednoho celého úvěru. Po vytvoření jednoho celého úvěru budou z částky, která bude placena dlužníkem, placeny veškeré nesplacení pohledávky dlužníka, které spadají pod konsolidaci. Konsolidace úvěrů má mnoho výhod a pro její využití se rozhoduje stále větší množství lidí. Obrovskou výhodou je velká úspora, která je…

Katastr nemovitostí

Katastr je veřejný seznam, neboli evidence vlastnických i jiných práv k nemovitostem. V evidenci je možné dohledat nejrůznější údaje o nemovitostech, jako je soupis, polohové a geometrické určení, popis a hlavně zápis práv k nemovitosti. Katastr nemovitostí je veřejný a může do něj nahlížet naprosto každý. Z katastru je možné vypisovat různé informace a vytvářet opisy. S katastrem nemovitostí úzce souvisí katastrální mapa, což je polohopisná…

Jistina

Tento pojem označuje částku, která ještě nebyla dlužníkem splacena. K této částce je připočítán navíc úrok. Jistina tedy může být například celý úvěr, anebo například jen jeho část po několika měsících splácení. S každou splátkou se tedy jistina snižuje, čímž současně dochází k umazání části dluhu, a to i včetně samotného úroku, který je ke každé splátce připočítán. Úrok a další poplatky,…

Hypoteční makléř – samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

Mohou vykonávat činnost jen na základě oprávnění uděleném ČNB Tato osoba pracuje na podobném principu, jako realitní makléř – nabízí nabídky více společností, nikoliv jen jedné. Díky tomuto postupu vám může navrhnout lepší řešení právě pro vaši situaci. Nejde vždy jen o úrok. Důležité jsou i sankce za nesplácení, porušení smlouvy, rychlost vyřízení, výše poskytnutého úvěru apod. Hypoteční makléři…

Hypoteční kalkulačka

Tento nástroj slouží pro přesné zorientování se ve spektru různých bankovních a nebankovních hypoték. Při zadání jednoduchých informací dokáže potencionálnímu žadateli o úvěr zjistit, zdali se konkrétní nabídka dá považovat za výhodnou, anebo nikoliv. Je vedený online a k jeho použití je potřeba znát poměrně mnoho informací, které mohou nejenom pomoci najít nejlepší nabídku, ale v případě zájmu lze rovněž nejlepší nabídku…

Fyzická osoba

Fyzická osoba je taková osoba, která nabyla právní subjektivitu, a to v okamžik narození. Právní subjektivitu ztrácí až případnou smrtí. Fyzická osoba nabývá dovršením osmnácti let způsobilost k právním úkonům, a to v plném rozsahu.

Flexibilní hypotéka

Tento název je označení pro hypotéky, která nabízí ideální možnost pro ty, kteří mají nestálé příjmy. Flexibilní hypotéka totiž dokáže v průběhu splácení celého dluhu jednotlivé splátky, a to právě podle aktuální finanční situace. To znamená, že pokud se nachází na začátku své kariéry, a víte, že příjem se bude nadále zvyšovat, můžete také zvyšovat své půjčky. Naopak v případě,…

Fixace

Fixací se rozumí minimální doba, po kterou zůstane úroková sazba stejná, jako tomu bylo při sjednání. Úroková sazba tedy není ovlivněna stavem ekonomiky a finančního trhu. V praxi to tedy znamená, že pokud sjednáte nebankovní hypotéku s úrokovou sazbou 5 % a fixací na 4 roky, tak po celé čtyři roky se budou vaše úroky vypočítávat z této úrokové sazby, i kdyby se situace na trhu rapidně…

Exekuce

Exekuce je vykonávací řízení, ze kterého má strach většina dlužníků, kteří platí nepravidelně anebo kteří mají problémy v této oblasti. Exekuci může v České republice provádět hned několik subjektů, a to samotný soud, soudní exekutor, krajský či obecní úřad, anebo také finanční úřad. Hlavním účelem exekuce není vykořistit lidi, jak si většina myslí, nýbrž vymožení peněžitého dluhu. Věřitel je…