Konstantní splácení

Konstantní splácení je jedním z mnoha typů splácení hypotéky. Jeho hlavní specifikací je to, že klient splácí každý měsíc úplně jinou částku. Jak jsme se již dozvěděli, tak měsíční splátka se skládá z jistiny a z úroku. Splátka jistiny je po celou dobu splácení konstantní a nemění se, na rozdíl od výše úroku. Úrok se postupným splácením úvěru…

Details

Konsolidace úvěrů

Tento pojem skrývá možnost spojit větší množství úvěrů jednoho dlužníka do nového, jednoho celého úvěru. Po vytvoření jednoho celého úvěru budou z částky, která bude placena dlužníkem, placeny veškeré nesplacení pohledávky dlužníka, které spadají pod konsolidaci. Konsolidace úvěrů má mnoho výhod a pro její využití se rozhoduje stále větší množství lidí. Obrovskou výhodou je velká úspora,…

Details

Katastr nemovitostí

Katastr je veřejný seznam, neboli evidence vlastnických i jiných práv k nemovitostem. V evidenci je možné dohledat nejrůznější údaje o nemovitostech, jako je soupis, polohové a geometrické určení, popis a hlavně zápis práv k nemovitosti. Katastr nemovitostí je veřejný a může do něj nahlížet naprosto každý. Z katastru je možné vypisovat různé informace a vytvářet opisy. S katastrem nemovitostí úzce…

Details

Jistina

Tento pojem označuje částku, která ještě nebyla dlužníkem splacena. K této částce je připočítán navíc úrok. Jistina tedy může být například celý úvěr, anebo například jen jeho část po několika měsících splácení. S každou splátkou se tedy jistina snižuje, čímž současně dochází k umazání části dluhu, a to i včetně samotného úroku, který je ke každé splátce připočítán.…

Details

Hypoteční makléř – samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

Mohou vykonávat činnost jen na základě oprávnění uděleném ČNB Tato osoba pracuje na podobném principu, jako realitní makléř – nabízí nabídky více společností, nikoliv jen jedné. Díky tomuto postupu vám může navrhnout lepší řešení právě pro vaši situaci. Nejde vždy jen o úrok. Důležité jsou i sankce za nesplácení, porušení smlouvy, rychlost vyřízení, výše poskytnutého…

Details

Hypoteční kalkulačka

Tento nástroj slouží pro přesné zorientování se ve spektru různých bankovních a nebankovních hypoték. Při zadání jednoduchých informací dokáže potencionálnímu žadateli o úvěr zjistit, zdali se konkrétní nabídka dá považovat za výhodnou, anebo nikoliv. Je vedený online a k jeho použití je potřeba znát poměrně mnoho informací, které mohou nejenom pomoci najít nejlepší nabídku, ale v případě…

Details

Fyzická osoba

Fyzická osoba je taková osoba, která nabyla právní subjektivitu, a to v okamžik narození. Právní subjektivitu ztrácí až případnou smrtí. Fyzická osoba nabývá dovršením osmnácti let způsobilost k právním úkonům, a to v plném rozsahu.

Flexibilní hypotéka

Tento název je označení pro hypotéky, která nabízí ideální možnost pro ty, kteří mají nestálé příjmy. Flexibilní hypotéka totiž dokáže v průběhu splácení celého dluhu jednotlivé splátky, a to právě podle aktuální finanční situace. To znamená, že pokud se nachází na začátku své kariéry, a víte, že příjem se bude nadále zvyšovat, můžete také zvyšovat své…

Details

Fixace

Fixací se rozumí minimální doba, po kterou zůstane úroková sazba stejná, jako tomu bylo při sjednání. Úroková sazba tedy není ovlivněna stavem ekonomiky a finančního trhu. V praxi to tedy znamená, že pokud sjednáte nebankovní hypotéku s úrokovou sazbou 5 % a fixací na 4 roky, tak po celé čtyři roky se budou vaše úroky vypočítávat z této…

Details

Exekuce

Exekuce je vykonávací řízení, ze kterého má strach většina dlužníků, kteří platí nepravidelně anebo kteří mají problémy v této oblasti. Exekuci může v České republice provádět hned několik subjektů, a to samotný soud, soudní exekutor, krajský či obecní úřad, anebo také finanční úřad. Hlavním účelem exekuce není vykořistit lidi, jak si většina myslí, nýbrž vymožení peněžitého dluhu.…

Details