Úvěrová smlouva

Smlouva o úvěru je sjednávána mezi poskytovatelem úvěru, neboli věřitelem, a mezi klientem, tedy dlužníkem. V úvěrové smlouvě jsou sepsány povinnosti i práva obou dvou smluvních stran. Úvěrová smlouva je základem pro každou půjčku, bez ní by byl tento právní úkon nepodložený, tudíž by byl neplatný. Zákon považuje úvěrovou smlouvu za povinnost. Pokud tedy zažádáte o půjčku a bude vám vyhoveno,…

Úředně ověřený podpis

Aby bylo možné uznat některé důležité dokumenty jako pravé, existuje úředně ověřený podpis, který druhé straně garantuje, že podpis je skutečně pravý. Úředně ověřený podpis je tedy podpis, jehož pravost na určitém druhu listiny ověřuje nějaký úřední orgán pro tyto účely zvolený. Tyto orgány se mohou značně lišit. Úředně ověřený podpis lze získat jak na poště, tak…

Úroková míra

Úroková míra se vždycky vyjadřuje v procentech. Jedná se o procentní vyjádření zvýšení dlužné částky, a to za určité období, nejčastěji za rok. Úrokovou míru, nebo také jiným slovem sazbu, vždy určuje věřitel. Pozor ale, úroková míra se může pro jednotlivé klienty mírně lišit. Odvíjí se totiž nejenom podle toho, jaká je aktuální situace na finančním trhu, ale také…

Úrok

Úrok je jednoduše řečeno částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli jakožto odměnu za vypůjčení jeho peněz. Tato hodnota se vypočítá jako procento z dlužné částky. Každý měsíc tedy budete platit nejenom jistinu, tedy peníze, které jste si půjčili, ale i úrok, který bude představovat pro věřitele odměnu. V závěru tedy splatíte věřiteli kompletně celou jistinu plus úroky, jejichž…

Úmor

Je to součást jistiny, která se skládá kromě úmoru také z úroku. Úmor je tedy splátka neboli částka, o kterou se sníží celková výše půjčky, avšak bez samotného úroku, což je odměna pro věřitele za poskytnutí úvěru. Velmi jednoduše řečeno lze říct, že pokud je měsíční splátka úvěru 12 000 Kč a měsíční úrok činí celých 1 000 Kč jako odměna pro…

Účel úvěru

Účel úvěru se dá pochopit jako popis toho, na co přesně se budou užívat finance získané z nebankovní hypotéky. Většina půjček je v současnosti účelových, to znamená, že se nevyhnete sdělit váš účel. Typickým příkladem účelového úvěru je například klasická hypotéka, leasing na automobil, spotřebitelský úvěr a tak podobně. Pokud byste potřebovali půjčit peníze bez sdělování úvěru, tak je ideálním…

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je pro dlužníky velice důležitý. Určuje jim totiž, kdy a v jaké výši budou muset splatit jednotlivé splátky, na které byl celý úvěr rozdělen. Jednoduše se dá tedy říci, že určuje data splatnosti přesných částek. Splátkový kalendář bývá zabudován ve smlouvách, které uzavírá věřitel s dlužníkem. Budete ho mít tedy k dispozici a budete se tím muset řídit. Spousta lidí…

Ručitel

Ručitel je osoba, která je ochotná dát do zástavy svou vlastní nemovitost za účelem toho, aby vám byla poskytnuta nebankovní hypotéka. Pokud totiž vy, jakožto žadatel, nevlastníte žádnou nemovitost, kterou by bylo možné ručit, je třeba si sehnat ručitele. V jiném případě byste neměli bohužel na nebankovní hypotéku nárok, poněvadž zástava nemovitosti je hlavní a jedinou podmínkou poskytnutí…

RPSN – roční procentní sazba nákladů

Pod touto zkratkou se skrývá nejdůležitější informace každého úvěru. Jedná se totiž o souhrn veškerých poplatků a přidaných hodnot, které za daný úvěr zaplatíte. Podle této informace by měl žadatel o úvěr hodnotit, zdali je jím vybraný úvěr skutečný výhodný, anebo nikoliv. Jedná se o hodnotu, která určuje procentuální podíl z částky, kterou bude žadatel v budoucnu dlužit. Tuto částku bude…

Registr dlužníků

Tento pojem označuje objemnou databázi, která zaznamenává veškeré informace o lidech, kteří se již stali dlužníky. Tato databáze je veřejná a informace jsou vkládány externě z různých na sobě nezávislých zdrojů. V registru lze najít informace týkající se nejenom fyzických osob, ale také různých organizací a podniků. Informace z těchto databází si mohou lidé prohlížet zcela svévolně, avšak k citlivým údajům mají přístup…