Žadatel o úvěr

Zažádat o úvěr musí být vždy osoba zletilá, která je již oprávněná k právním úkonům. Musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Žadatel je vždycky jedna osoba anebo více. Žadatel o úvěr vyplňuje žádost o úvěr, kde uvede všechny důležité informace o své osobě a také o financovaném záměru.

Způsoby splácení hypotéčního úvěru

Jedná se o typ splácení hypotečního úvěru, který je přesným opakem degresivního splácení. Dlužníkovi se velikost každé splátky zvyšuje, a to po určitém období a o určitou částku. Nejčastěji se jedná o typ splácení, kdy dlužník jedno celé období, například rok, splácí stejnou hodnotu splátky, která se mu s každým rokem zvyšuje o smluvně dohodnutý koeficient. To znamená, že zpočátku bude klient platit…

Zpětný leasing nemovitosti

Název je zavádějící, u nás tento produkt nenaleznete. U naší firmy Vám zprostředkujeme pouze prodej a pronájem nemovitosti. V případě dohody s novým majitelem nemovitosti, který Vám ji případně pronajme, můžete požádat o předkupní právo, nebo možnost si za určitých podmínek nemovitost odkoupit zpět. Neznamená to však, že jde o jakoukoliv formu úvěru, nebo půjčky. Je to pouze prodej. Spousta firem…

Zástava nemovitosti

V případě, že byste měli zájem o nebankovní hypotéku, budete muset ručit nemovitostí. Jedná se o zcela standartní postup, poněvadž hypotéka je takovým finančním produktem, který si vždycky vyžaduje zástavu nemovitosti.   Věřitel má díky tomu jistotu, že kdyby přestal dlužník platit, tak že si může peníze, které mu ještě dluží, vzít zpět „prostřednictvím domu”, který může zpeněžit v dražbě…

Výše úvěru

Výše úvěru se může u každého dlužníka lišit. Jedná se o částku, kterou půjčí věřitel dlužníkovi. Dlužník si sám řekne, kolik peněz by mu vyhovovalo a kolik by si představoval. Věřitel to zváží a na základě dalších faktorů buď přistoupí, anebo bude požadovat nižší úvěr. Největší vliv na výši úvěru má také hodnota nemovitosti, se kterou budete ručit. Ani ta nejvstřícnější…

Vyplácení exekucí

Tuto službu mohou využít lidé, kteří neplatili své závazky a nyní mají problémy s exekutorskými úřady. Jedná se o jedno z mnoha uplatnění neúčelové hypotéky. Některé banky i nebankovní společnosti nabízejí přímo tuto službu, která má podobné vlastnosti a podmínky, jako klasická hypotéka. Tato služba zahrnuje kompletní servis v případě exekucí, a to ve smyslu nejenom zaplacení veškerých nezaplacených pohledávek, ale také jednání se…

Vinkulace

Vinkulace se dá jednoduše řečeno vysvětlit jako vázání pojistného plnění k zastavené nemovitosti k prospěchu třetí osoby, v tomto případě nebankovní společnosti. V praxi by to vypadalo tak, že pokud by došlo k pojistné události, nejčastěji tedy k nějaké živelné pohromě, tak by pojišťovna nevyplatila pojistnou částku pojištěnému, nýbrž poskytovateli úvěru, tedy nebankovní osobnosti. Znamená to, že sice vy platíte pojištění,…

Věřitel

Tato osoba je původcem celého úvěru a bez ní byste si půjčit nemohli. Jako věřitel se tedy označuje samotná například nebankovní společnost, která vám může půjčit peníze, neboť jimi disponuje. Jako věřitel se však nemůže označovat každý člověk, který má prostředky na půjčování. Věřitel je tedy osoba, která má k půjčování peněz či uhrazování jiných pohledávek potřebná oprávnění. V souvislosti…

Úvěrová smlouva

Smlouva o úvěru je sjednávána mezi poskytovatelem úvěru, neboli věřitelem, a mezi klientem, tedy dlužníkem. V úvěrové smlouvě jsou sepsány povinnosti i práva obou dvou smluvních stran. Úvěrová smlouva je základem pro každou půjčku, bez ní by byl tento právní úkon nepodložený, tudíž by byl neplatný. Zákon považuje úvěrovou smlouvu za povinnost. Pokud tedy zažádáte o půjčku a bude vám vyhoveno,…

Úředně ověřený podpis

Aby bylo možné uznat některé důležité dokumenty jako pravé, existuje úředně ověřený podpis, který druhé straně garantuje, že podpis je skutečně pravý. Úředně ověřený podpis je tedy podpis, jehož pravost na určitém druhu listiny ověřuje nějaký úřední orgán pro tyto účely zvolený. Tyto orgány se mohou značně lišit. Úředně ověřený podpis lze získat jak na poště, tak…