Dražba

Dražba se dá považovat za finální bod celé exekuce, kdy se nemovitost anebo různé movité zabavené věci prodávají v mnoha případech výrazně pod jejich cenou. Dražba jen výjimečně přeroste sedmdesát procent nemovitosti, začíná se avšak na padesáti. Samozřejmě, že je to pro dlužníka nevýhodné, proto by měl nemovitost a různé movitosti prodat sám za běžných tržních podmínek. Může…

Doba splatnosti

Jako doba splatnosti se označuje určitý časový úsek, kdy musí být pohledávka věřitele zaplacená dlužníkem. Tento časový úsek je ovlivněný typem úvěru a podmínkami uvedenými v samotné úvěrové smlouvě. Hypotéka má delší dobu splatnosti, než například krátkodobý úvěr či třeba spotřební úvěr. V souvislosti s hypotékami je doba splatnosti nastavená na velmi dlouhé období, a to z důvodu větší vypůjčené částky. Proto může…

Dlužník

Dlužníkem je fyzická, anebo i právnická osoba, která si vypůjčí nějaké peníze a bude je bankovní či nebankovní společnosti dlužit. Dlužník je povinen uhradit částku, kterou si zapůjčil a to i se všemi úroky a dalšími smluvními poplatky. Navíc musí dlužník splatit veškeré své pohledávky v dané lhůtě, která je dána samotnou úvěrovou smlouvou. V případě, že dlužník nebude mít peníze na splácení, či zkrátka…

Dluhová služba

Dluhová služba je vyjádřena poměrem, a to poměrem všech jeho aktuálních splátek k jeho celkovým příjmům. Jak se dluhová služba vypočítá? Jak zjistíte, jak jste na tom právě vy? Představte si následující situaci. Pan Novák splácí každí měsíc dva tisíce korun za spotřebitelský úvěr na novou pračku, pět tisíc korun leasing na automobil a osm tisíc hypotéku na svůj dům. To znamená,…

Čerpání úvěru

Čerpat finance z úvěru můžete pouze v souladu s úvěrovou smlouvou. Rozlišujeme dva typy čerpání úvěru, a to čerpání jednorázové a postupné. Postupné proplácení se využívá třeba při stavbě či rekonstrukci domu, kdy průběžně předkládáte faktury a čekáte na jejich postupné proplácení. V případě nebankovních hypoték se setkáváme ale s čerpáním jednorázovým, tedy že obdržíte celou částku naráz, nikoliv postupně. Úvěr obdržíte na základě podmínek zmíněných ve smlouvě.

Cena úvěru

Cena úvěru představuj celkovou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli za zapůjčení jeho peněz, a to za celou dobu trvání úvěru. Tato částka je už doopravdy finální a kromě jistiny a úroků zahrnuje také veškeré související poplatky, které během půjčky zaplatíte.

Bonita

Bonita je ve světě půjček pojmem, který charakterizuje schopnost klienta splácet věřiteli řádně, včas a bez problémů peníze, které mu půjčil. Co to vlastně ale je, jak se to vypočítá, a co to znamená pro vás, pro zájemce o úvěr? Jedná se o hodnotu, kterou získáme tehdy, když vezmeme v potaz spoustu faktorů, jako je výše vašeho platu, dalších příjmů, dokonce i třeba počet…

Australská hypotéka

Australská hypotéka je poměrně novodobý typ úvěru, který se na finančním trhu poprvé objevil až v roce 2012. Její podstata je jednoduchá a pracuje na tom principu, že o čím vyšší částku člověk zažádá, tak tím nižší úrokovou sazbu získá. Australská hypotéka může být buď bezúčelová, anebo účelová, tedy vhodná ke koupi, rekonstrukci anebo třeba vybavení domu. S americkou hypotékou, která…

Americká hypotéka

Bezúčelová hypotéka je taková hypotéka, kdy není dlužník povinen věřitelovi sdělit účel, za jakým si hypotéku vzal. Jiným slovem se tato hypotéka nazývá jako americká hypotéka. Největší výhodou této hypotéky je to, že dlužník může peníze využít opravdu jakýmkoliv způsobem, není jinak vázán. Pokud tedy potřebujete peníze na cokoliv, tak je tento úvěr doopravdy tím nejlepším.…