Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou cenné papíry vydávané emitenty (zpravidla bankami) na předem stanovenou nebo neomezenou dobu a nakupované investory. Jsou to v podstatě dlužní úpisy, které si investoři pořizují s úmyslem nechat si je po stanovené lhůtě opět proplatit a dosáhnout tím zisku. Takovéto certifikáty si lze koupit na burze nebo bezprostředně přes emitenta a jejich hodnota závisí na vývoji hodnoty podkladového aktiva, tedy akciových…

Nekalá konkurence

Na tom, že si lidé stejně jako firmy a kdokoliv jiný navzájem konkurují, že mezi sebou kdekdo soutěží, není vůbec nic špatného. Nedobře vypadajícím se tu snad může jevit leda to, že na počátcích našeho kapitalismu neměli všichni stejnou startovní čáru, a proto se někteří z našinců lépe uchytili a své tehdejší výhody si třeba uchovali až do dnešních dnů.…

Jaké máme hypotéky?

Pokud se člověk rozhodne, že využije úvěr spojený nevyhnutelně s nemovitostí, tedy že využije možnosti zvané hypotéka, není ještě rozhodnuto o všem. Protože hypotéky nejsou jedna jako druhá, i mezi těmito panují tu větší a tu menší odlišnosti. V první řadě lze hypotéky rozdělit na účelové a neúčelové. U těch účelových jde logicky o produkty určené pouze k tomu, co je smluvně dohodnuto, a k ničemu jinému,…

Nemocenská

Existuje mnoho případů, kdy se instituce nazývaná stát chová ke svým občanům i vysloveně macešsky. Ale i opak je pravdou. Jsou i chvíle, kdy se člověk ocitne ve skutečně nezáviděníhodné situaci a stát mu přispěchá na pomoc. Jistě, není to pomoc nezištná, i zde platí ono známé ‚něco za něco‘, ale přece jenom je to potěšující zpráva, že má člověk nárok i na nemocenskou.…

Jak dosáhnout povolení oddlužení?

Zatímco do nesplatitelných dluhů lze spadnout i velice jednoduše, dostat se z nich není ani trochu snadné. Ba je to nad lidské síly. A jediným pomyslným záchranným kruhem je tu povolení oddlužení insolvenčním soudem. Což je soudní řešení o způsobu řešení úpadku dotyčného dlužníka. Ovšem pozor! To, že tak zmíněný soud rozhodne, ještě vůbec neznamená, že je onen zoufalec…

Jak je to s půjčkami?

Pokud si chce někdo vzít půjčku, nebrání mu v tom skoro nic. Záleží vlastně jenom na tom, jaké jsou předpoklady takového zájemce k jejímu získání a jaké jsou na druhé straně požadavky poskytovatele toho kterého finančního produktu. Přičemž si musí zájmy obou stran vyhovovat, má-li dojít k uzavření smlouvy a poskytnutí takové forma pomoci. S půjčkami tak souvisí celá dlouhá řada pojmů. Je…

Jak se krachuje?

Pokud se u nás někdo dostane do skutečně extrémně tíživé ekonomické situace, může se propracovat až do neblahé situace zvané bankrot. Tedy do stavu, kdy už není schopen své finanční závazky vůči věřitelům v žádném případě splnit. A pokud se nedočká cizí pomoci, je nevyhnutelně ztracen. Do podobné situace se lze dostat v podstatě dvěma způsoby: platební neschopností alias…

Není měna jako měna

Pokud se bavíme o kurzu měn, pak je tím míněn poměr, v jakém je jedna měna směňována za jinou. Protože je pro většinu měn světa typické, že nemají stejnou úroveň a nelze je tak měnit v poměru jedna ku jedné. Je snad každému známo, že za jednu českou korunu zkrátka jedno euro či jeden dolar nepořídíme, nenajdeme blouda, který by…

Přednosti a nevýhody spotřebitelského úvěru

Dnes už není často běžné čekat s pořízením si spotřebního zboží, vybavení domácnosti, automobilu a podobně až na dobu, kdy si člověk na toto našetří. Daleko běžnější bývá, že si lidé berou spotřebitelský úvěr, takto získanými finančními prostředky danou věc zaplatí a následně se s poskytovatelem tohoto úvěru vypořádají, obvykle v podobě měsíčních splátek provázených náležitými úroky, respektive dalšími poplatky. A nic…

Formy zahraničního obchodu

Zahraniční obchod je ve své podstatě velice podobný klasickému obchodování, jaké známe všichni z každodenního života. Pouze jsou tu prodávající a kupující v různých zemích, což činí tento obchod specifickým. Podstatou zahraničního obchodu je tedy export a import, česky řečeno vývoz a dovoz. Pokud je řeč o exportu, jedná se o vyvážení určitého zboží či služeb do ciziny s cílem získat za toto odpovídající zahraniční…