Jestli se někomu v naší společnosti skutečně ekonomicky nedaří, jsou to nesporně matky-samoživitelky. A jejich problémy pramení v zásadě ze dvou důvodů. Z toho, že mají jednak vzhledem k dětem horší možnost uplatnění na trhu práce a jednak jim otcové jejich dětí nejednou nepřispívají tak, jak by měli. A to pak musí vést nevyhnutelně k nízké životní úrovni dotyčných. Protože to jinak nejde, jsou-li příjmy příliš nízké a děti jsou jak známo nejen v dnešní době luxus, který nevyjde v žádném případě lacino.

A chcete důkaz, že je tomu opravdu tak? Pak se vraťme v čase třeba o poměrně malý kousek zpátky. Do období před měsícem skončených vánočních svátků. Jak vyplynulo z průzkumu charitativního projektu Fandi mámám, nemohlo si skoro sedm z deseti samoživitelek z finančních důvodů dovolit péci cukroví, a co se týká toho, co si pod pojmem Vánoce představujeme, tedy dárků, muselo se o loňských Vánocích na těchto přes pětadevadesát procent samoživitelek uskromnit a třetině z nich zbylo na dárky maximálně nějakých mizerných pět stovek. Za které se toho, jak mi určitě dáte za pravdu, moc nepořídí. A už vůbec se za to nesežene něco, co by bylo vzhledem k významu vánočních svátků žádoucně dokonalé, skvělé.

Anebo si vezměme průzkum Klubu svobodných matek, podle kterého měla na dárky našetřeno pouze pětina samoživitelů a devadesát procent z těchto lidí nemohlo zcela nebo třeba ani zčásti splnit přání svých dětí.

Ale v případě samoživitelů a samoživitelek nejde pochopitelně jenom o Vánoce. Tito mají problémy často i s běžnými každodenními záležitostmi. Bojí se výdajů za topení a omezují toto, jak se jenom dá, neposílají děti na obědy do školní jídelny, kupují si jen to nejnutnější a ve slevě a často se pomyslně nebo možná i skutečně modlí, aby aspoň nebylo ještě hůř. Což zřejmě ale bude.

A tak prý utrácejí samoživitelky v průměru 28 % svého rozpočtu za energie a přes polovinu za jídlo. A to mají leckdy i vedlejší příjem nebo žádají o některé sociální dávky, případně se musí zadlužovat v podobě půjček. A když si vezmeme, že u nás máme cca 200.000 neúplných rodin…