Co se daní týká…

Daně jsou ‚trestem‘ za to, že si člověk vydělává, nakupuje nebo prostě vykonává nějaké transakce majetkové povahy nebo něco jednoduše vlastní. Právě z těchto záležitostí si stát bere svůj díl, ať už se to dotyčnému poplatníkovi líbí nebo ne. Co se druhů daní týká, lze si je rozdělit třeba na přímé a nepřímé. Přímé jsou ty,…

Details

Investice do drahých kovů

Jedním ze způsobů, jak investovat své finance, může být třeba i vsazení na drahé kovy. I do těch se dá volná hotovost vložit s nadějí na to, že se to vyplatí nebo na tom investor aspoň nebude tratit. Ovšem je třeba si přiznat, že se nejedná o zase až tak výhodnou možnost investování, pokud se člověk…

Details

Nebankovní hypotéky pro podnikatele

Soukromí podnikatelé si stejně jako kdokoliv jiný mohou půjčovat peníze. A pokud tyto potřebují dejme tomu k investování do svého skomírajícího podnikání, mohou si z různých variant nabízejících se půjček vybrat i nebankovní hypotéku. Tento typ úvěru má stejně jako jakýkoliv jiný finanční produkt svá plus, kvůli kterým na něj někdo sází, a pochopitelně i své nedostatky.…

Details

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou cenné papíry vydávané emitenty (zpravidla bankami) na předem stanovenou nebo neomezenou dobu a nakupované investory. Jsou to v podstatě dlužní úpisy, které si investoři pořizují s úmyslem nechat si je po stanovené lhůtě opět proplatit a dosáhnout tím zisku. Takovéto certifikáty si lze koupit na burze nebo bezprostředně přes emitenta a jejich hodnota závisí…

Details

Nekalá konkurence

Na tom, že si lidé stejně jako firmy a kdokoliv jiný navzájem konkurují, že mezi sebou kdekdo soutěží, není vůbec nic špatného. Nedobře vypadajícím se tu snad může jevit leda to, že na počátcích našeho kapitalismu neměli všichni stejnou startovní čáru, a proto se někteří z našinců lépe uchytili a své tehdejší výhody si třeba uchovali…

Details

Jaké máme hypotéky?

Pokud se člověk rozhodne, že využije úvěr spojený nevyhnutelně s nemovitostí, tedy že využije možnosti zvané hypotéka, není ještě rozhodnuto o všem. Protože hypotéky nejsou jedna jako druhá, i mezi těmito panují tu větší a tu menší odlišnosti. V první řadě lze hypotéky rozdělit na účelové a neúčelové. U těch účelových jde logicky o produkty určené…

Details

Nemocenská

Existuje mnoho případů, kdy se instituce nazývaná stát chová ke svým občanům i vysloveně macešsky. Ale i opak je pravdou. Jsou i chvíle, kdy se člověk ocitne ve skutečně nezáviděníhodné situaci a stát mu přispěchá na pomoc. Jistě, není to pomoc nezištná, i zde platí ono známé ‚něco za něco‘, ale přece jenom je to…

Details

Jak dosáhnout povolení oddlužení?

Zatímco do nesplatitelných dluhů lze spadnout i velice jednoduše, dostat se z nich není ani trochu snadné. Ba je to nad lidské síly. A jediným pomyslným záchranným kruhem je tu povolení oddlužení insolvenčním soudem. Což je soudní řešení o způsobu řešení úpadku dotyčného dlužníka. Ovšem pozor! To, že tak zmíněný soud rozhodne, ještě vůbec neznamená, že…

Details

Jak je to s půjčkami?

Pokud si chce někdo vzít půjčku, nebrání mu v tom skoro nic. Záleží vlastně jenom na tom, jaké jsou předpoklady takového zájemce k jejímu získání a jaké jsou na druhé straně požadavky poskytovatele toho kterého finančního produktu. Přičemž si musí zájmy obou stran vyhovovat, má-li dojít k uzavření smlouvy a poskytnutí takové forma pomoci. S půjčkami tak souvisí celá…

Details

Jak se krachuje?

Pokud se u nás někdo dostane do skutečně extrémně tíživé ekonomické situace, může se propracovat až do neblahé situace zvané bankrot. Tedy do stavu, kdy už není schopen své finanční závazky vůči věřitelům v žádném případě splnit. A pokud se nedočká cizí pomoci, je nevyhnutelně ztracen. Do podobné situace se lze dostat v podstatě dvěma způsoby: platební…

Details