Ach, ty ceny

Lidé chtějí už odedávna někde bydlet, a to nejlépe tam, kde si mohou počínat tak, jak chtějí, a odkud je nikdo nemůže vystěhovat, kdykoliv si to usmyslí. A proto mnozí využívají možnost, jež je jim na rozdíl od časů totality dána, a kupují si nemovitosti do soukromého vlastnictví. A na rozdíl od nejednoho typu jiných výdajů jim to rozhodně nelze mít za…

Tak prý penze porostou

Za minulého režimu se u nás tradovalo, že lidé po odpovídající době práce pro stát mají nárok na důstojné dožití na státní náklady. A pomineme-li skutečnost, že nešlo o zrovna důstojný život, to vlastně platilo, protože si penzisté ve srovnání s pracujícími lidmi zase až tak moc nepohoršili a mohli si udržet běžnou životní úroveň. To ale změnil příchod trhu. Oficiálně se začalo mluvit…

Dostaneme peníze

Tak se prý my Češi můžeme těšit na miliardy, které dostaneme z unijního fondu obnovy a které nám mají pomoci k hospodářskému oživení naší země. Od Bruselu dostaneme k dispozici dotaci ve výši 172 miliard korun, která má posloužit k masivní podpoře veřejných investic v několika následujících letech. Tato dotace má být určena v první řadě na digitalizaci a ekologii, jak se o tom s našinci ve své informaci…

Hurá, svoboda!

Jak ví všichni, kdo alespoň někdy pracovali, a to bez ohledu na to, jaké formě výdělečné činnosti se věnovali, musí se z příjmů lidí platit daně. Jakmile si člověk přijde k nějakým penězům, hned se hlásí stát o svůj díl, který mu musí být odveden, aby se z takových prostředků zajistil chod této instituce. A tak lidé dostanou svoji mzdu nebo…

Chce to i pojištění

Ani sebevětší příjmy nemusí být ještě zárukou, že člověk bude vždy takříkajíc za vodou. V životě lidském se totiž může kdykoliv odehrát i něco, co i toho nejlépe vydělávajícího člověka může přivést na mizinu a do třeba i neřešitelných problémů. A tak je záhodno nejenom vydělávat, ale také se pojistit pro případ toho, co by mohlo člověka neplánovaně negativně ovlivnit. A určitě…

Úspory se neztratí

Všem nám určitě někdy v životě bylo kladeno na srdce, abychom si spořili. Abychom odkládali nějaké ty peníze na později, kdy nám přijdou vhod, pokud bude potřeba platit nenadálé výdaje nebo nám třeba poklesnou příjmy pod únosnou mez. A tak si poměrně často šetříme. Máme-li z čeho, pochopitelně. A nejen že hromadíme peníze, ale snažíme se je také do něčeho…

Jak šetříme na stáří

Jestli lidé musí s něčím počítat, pak je to skutečnost, že jednoho dne zestárnou. To je jedna z mála jistot v našem životě, jíž se vyhnou pouze ti, kteří předčasně skonají. A jak všichni víme, není zestárnutí jenom tak. Člověk se s přibývajícími lety vyčerpává, opotřebovává, je stále unavenější, ztrácí schopnosti a přestává stačit držet krok s dobou. A nakonec tedy skončí na zaslouženém…

Jsme finančními nedouky

Když se podíváme na finanční situaci naší dospělé populace pohledem statistik, nemůže nás tato ani trochu nadchnout. Už po léta se nemalá část našinců vůbec nedokázala vypořádat se svou finanční situací, mnozí na tom byli tak špatně, že nedokázali žít ani pověstně z ruky do úst a končili v rukou exekutorů. A naše vlády se to snažily vesměs vyřešit v nejlepším případě všemožnými…

Jde to s námi z kopce

Když si člověk zapne televizi nebo nahlédne do snad jakéhokoliv tisku, nejspíše nalezne přinejmenším nějakou reklamu na půjčky. A z podstaty věci tu zaznívá, že jde o půjčku naprosto nejvýhodnější, nejdokonalejší, snadno zvládnutelnou, prostě takovou, kterou si člověk jednoduše musí vzít, musí ji mít. A to i tehdy, když ji tento nakonec utratí za naprosté nesmysly. Nikdo v podobných reklamách přece nepřizná,…

Kdo platí naše dluhy?

Nevzdělaní nebo ekonomiku dobře nechápající lidé z našich řad mohou žít v blažené nevědomosti. Ale ti, kdo ekonomiku alespoň elementárně chápou, rozhodně nejásají. Protože tu k jásotu není důvod. A nejen k jásotu, ale ani k docela obyčejné troše té spokojenosti. Nejednou se totiž mluví o našem státním rozpočtu jako o deficitním a spolu s tím padají i stále vyšší cifry. Což – jak už bylo…