Přímo ukázkové ‚letadlo‘

My, kteří jsme pracovali už před sametovou revolucí, si možná ještě vzpomeneme, jak to tehdy bylo s penězi. A pro ty, kteří tu dobu nepamatují, bych rád aspoň ve stručnosti popsal tehdejší realitu. Co se peněz týká, nebyli jsme si ani v tehdejší rovnostářské společnosti zase až tak rovní, ale přesto se naše příjmy jeden od druhého zase až…

Jak jsme na tom s nezaměstnaností?

Nezaměstnanost se u nás považuje všeobecně za nepříjemnou věc. A to už od dob totality, kdy tato byla jedním z nejpádnějších argumentů našich mocných v ideologickém boji s kapitalistickým západem. Vy starší si určitě ještě vzpomenete, jak nás tehdy touto strašili, jak nám popisovali krutý úděl nezaměstnaného proletariátu v kapitalistickém světě, jak měli nezaměstnaní spát pod mosty a trpět. A také si…

Tak nám to spočítali

Žádný stát nemůže fungovat bez financování svého chodu. Každý má své nezbytné výdaje a k těmto pochopitelně potřebuje i své příjmy, jimiž by se chod instituce zvané stát hradil. A protože není možné žít normálně v chaosu, plánuje se a sestavuje se státní rozpočet. Což je souhrn příjmů a výdajů státu. Pokud jsou politici vládnoucí dotyčné zemi zodpovědní a situace příznivá, měl by…

Vyděláváme dost, ale…

Jestli se politici a ekonomové něčím rádi chlubívají, pak tím, jak se jejich lidu žije líp a líp. A je logické, že je-li tomu tak, není jediný důvod, proč by se tím ti nahoře nepochlubili. A to bez ohledu na to, zda je to jejich zásluha nebo ne. Když prostě rostou lidem příjmy, když tito berou víc a víc, hned se…

Zlo jménem dluhopisy

Už odedávna všichni moudří lidé vědí, že chce-li po nich někdo půjčku, musí si ho před poskytnutím peněz co nejdůkladněji prověřit. Zjistit si solventnost a důvěryhodnost onoho žadatele, ujistit se, zda jsou peníze, které se půjčují, na dobrou a rozumnou věc, a zda se nerozkutálejí a nenávratně nezmizí. V případě jednání s jinými lidmi si tak snad někteří z nás i počínají. Ovšem státní dluhopisy,…

Hned tak lépe nebude

V uplynulém více než roce jsme se stali svědky toho, jak mnozí z našinců přišli o práci. Některým z nich to vysloveně zatrhnul stát, některým znemožnily práci nové předpisy, stanovující přísně, co a jak, a byla tu i celá řada dalších příčin. A toto nepostihlo jenom naši republiku, nýbrž v podstatě celý svět. Svět, ve kterém dříve pracovali i lidé, jimž vzal práci právě koronavirus. V letošním…

Jak se žije penzistům?

Práceschopní lidé by si na sebe měli v tržní společnosti dokázat vydělat. Ovšem jak všichni víme, není naše společnost zase až tak moc tržní, a proto si přicházejí na peníze i ti, kdo právě z nějakého důvodu nepracují. A protože jsme společností takzvaně sociálně orientovanou, mají (aspoň prozatím) své jisté i starobní důchodci, tedy lidé, jež živí stát za jejich dřívější zásluhy spočívající…

Stát si žádá své

V posledních letech se stávají kryptoměny pro mnohé z nás hitem. Kdekdo proniká do tajů jejich existence a dospívá třeba k poznání, že jsou tyto atraktivní i pro něj. Jakkoliv se jimi totiž nedá platit stejným způsobem jako klasickými penězi, jakkoliv jde o prostředky, jimiž lze platit jen na internetu, případně jež se dají využít jako možnost investice, mají i tyto své přednosti.…

Ach, ty ceny

Lidé chtějí už odedávna někde bydlet, a to nejlépe tam, kde si mohou počínat tak, jak chtějí, a odkud je nikdo nemůže vystěhovat, kdykoliv si to usmyslí. A proto mnozí využívají možnost, jež je jim na rozdíl od časů totality dána, a kupují si nemovitosti do soukromého vlastnictví. A na rozdíl od nejednoho typu jiných výdajů jim to rozhodně nelze mít za…

Tak prý penze porostou

Za minulého režimu se u nás tradovalo, že lidé po odpovídající době práce pro stát mají nárok na důstojné dožití na státní náklady. A pomineme-li skutečnost, že nešlo o zrovna důstojný život, to vlastně platilo, protože si penzisté ve srovnání s pracujícími lidmi zase až tak moc nepohoršili a mohli si udržet běžnou životní úroveň. To ale změnil příchod trhu. Oficiálně se začalo mluvit…