Mnozí z nás si už nějakou dobu zoufají, jak zdražuje snad všechno, na co se jenom podíváme. A je nám poměrně jedno, co za tím zdražováním stojí. Ceny prostě rostou a nám je pořád nepříjemněji. A mocní tohoto světa vědí už dnes, že se bude zdražovat i v roce 2027. A co bude příčinou tohoto budoucího zdražení? Emisní povolenky.

Emisní povolenky, jež se prodávají v Evropě s cílem pomoci ochraně životního prostředí, se totiž budou zohledňovat od zmíněného roku i v dopravě a vytápění, a to znamená, že si všichni lidé v Evropské unii připlatí za benzín, naftu a topení plynem nebo uhlím. Což tedy pochopitelně podraží. A jestli je na této zprávě něco pozitivního, co v nás nevyvolá už v předstihu nepříjemné pocity, je to skutečnost, že to ještě musí potvrdit Evropský parlament a jednotlivé eurounijní státy. Jenže když se na tom už dohodli zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu, moc šancí bych zamítnutí této myšlenky nedával.

A tak si od roku 2027 lidé připlatí i za výdaje svých domácností, jež s tím uvedeným souvisejí, i za dopravu a vytápění. Zatímco dnes se týkají emisní povolenky jen velkých výrobních podniků vypouštějících do ovzduší oxid uhličitý, má to prostě být do budoucna jinak. Lidé si pochopitelně nebudou kupovat emisní povolenky sami. Za ty budou platit dodavatelé paliv a pohonných hmot, kteří je pak promítnou do cen pro spotřebitele.

A že tu máme energetickou krizi a vysokou inflaci? Takže se toto rozhodnutí může citelně dotknout jak spotřebitelů, tak i různých podniků? To pro politiky zjevně nehraje roli. Stejně jako to, že mělo toto rozhodnutí vést k úsporám energií, k nimž nyní tak jako tak dochází, protože si lidé prostě nemohou vyšší spotřebu při současných cenách často dovolit.

Ovšem máme tu naštěstí i jistý ‚povolenkový socialismus‘. Díky kterému by neměli sociálně slabší lidé platit kvůli zmíněným povolenkám nic navíc. Protože by se jim toto zdražení mělo kompenzovat. Paradoxně z peněz, které se získají za zmíněné emisní povolenky.