Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou cenné papíry vydávané emitenty (zpravidla bankami) na předem stanovenou nebo neomezenou dobu a nakupované investory. Jsou to v podstatě dlužní úpisy, které si investoři pořizují s úmyslem nechat si je po stanovené lhůtě opět proplatit a dosáhnout tím zisku. Takovéto certifikáty si lze koupit na burze nebo bezprostředně přes emitenta a jejich hodnota závisí na vývoji hodnoty podkladového aktiva, tedy akciových…

Nekalá konkurence

Na tom, že si lidé stejně jako firmy a kdokoliv jiný navzájem konkurují, že mezi sebou kdekdo soutěží, není vůbec nic špatného. Nedobře vypadajícím se tu snad může jevit leda to, že na počátcích našeho kapitalismu neměli všichni stejnou startovní čáru, a proto se někteří z našinců lépe uchytili a své tehdejší výhody si třeba uchovali až do dnešních dnů.…

Jaké máme hypotéky?

Pokud se člověk rozhodne, že využije úvěr spojený nevyhnutelně s nemovitostí, tedy že využije možnosti zvané hypotéka, není ještě rozhodnuto o všem. Protože hypotéky nejsou jedna jako druhá, i mezi těmito panují tu větší a tu menší odlišnosti. V první řadě lze hypotéky rozdělit na účelové a neúčelové. U těch účelových jde logicky o produkty určené pouze k tomu, co je smluvně dohodnuto, a k ničemu jinému,…