Pokud se člověk rozhodne, že využije úvěr spojený nevyhnutelně s nemovitostí, tedy že využije možnosti zvané hypotéka, není ještě rozhodnuto o všem. Protože hypotéky nejsou jedna jako druhá, i mezi těmito panují tu větší a tu menší odlišnosti.

V první řadě lze hypotéky rozdělit na účelové a neúčelové. U těch účelových jde logicky o produkty určené pouze k tomu, co je smluvně dohodnuto, a k ničemu jinému, u těch druhých, takzvaně ‚amerických‘, lze pak výměnou za zastavení nemovitosti získat finanční prostředky, jež lze použít na cokoliv. Mezi těmito dvěma typy je pak rozdíl třeba i v otázce výše úroků, jež jsou u účelových hypoték, tedy u půjček na bydlení, logicky výhodnější.

To právě zmíněné ale není jediným existujícím rozdílem mezi různými hypotékami. Hypotéky lze dělit třeba i na ty bez dokládání příjmů, hypotéky americké, kombinované, na pronájem, s neúčelovou částí, hypoteční kontokorent či předhypoteční úvěr.

Hypotéky bez dokládání příjmů se vyznačují tím, že se zde půjčuje jen určitá část hodnoty zastavené nemovitosti a úroky a poplatky jsou zde vyšší než jinde.

Americké hypotéky nemusí nezbytně sloužit jen k pořízení si nemovitosti. Lze tu využít zástavy nemovitosti k získání peněz na prakticky cokoliv.

Kombinované hypotéky jsou kříženci hypoték a životního pojištění. Zde se splácejí pouze úroky z půjčených prostředků a hradí zmíněné životní pojištění a dluh klienta bance zůstává stále stejný, se všemi tržními a kreditními riziky. Což už je ale typ hypotéky, na který se příliš často nenarazí.

Hypotéka na pronájem spočívá v tom, že banka půjčuje žadateli prostředky na pořízení si nemovitosti určené ke zmíněnému pronájmu v budoucnu. Tato přináší pro žadatele výhodu v tom, že je po posouzení vhodnosti nemovitosti v dané lokalitě ke zmíněnému účelu započítána mezi příjmy žadatele i část očekávaných příjmů z tohoto pronájmu, což zvyšuje naději žadatele na úspěch při schvalování.

Hypotéka s neúčelovou částí je úvěrem, jehož část je povinně spojena s nemovitostí, ovšem zbývající část lze použít i k účelům s touto nemovitostí nesouvisejícím.

Hypoteční kontokorent je úvěrem umožňujícím čerpat prostředky po delší dobu nad rámec toho, co je na trhu běžně nabízeno, a klientem jsou tu po onu dobu hrazeny pouze úroky. Lze ho čerpat celý i po částech a řádné anuitní splácení začíná až po skončení čerpání.

A předhypoteční úvěr je spotřebitelským úvěrem určeným k investování do nemovitosti, který se poskytuje žadatelům, nemajícím dočasně nemovitost vhodnou k dání do zástavy a majícím zájem o následný hypotéční úvěr.