Nemocenská

Existuje mnoho případů, kdy se instituce nazývaná stát chová ke svým občanům i vysloveně macešsky. Ale i opak je pravdou. Jsou i chvíle, kdy se člověk ocitne ve skutečně nezáviděníhodné situaci a stát mu přispěchá na pomoc. Jistě, není to pomoc nezištná, i zde platí ono známé ‚něco za něco‘, ale přece jenom je to potěšující zpráva, že má člověk nárok i na nemocenskou.…

Jak dosáhnout povolení oddlužení?

Zatímco do nesplatitelných dluhů lze spadnout i velice jednoduše, dostat se z nich není ani trochu snadné. Ba je to nad lidské síly. A jediným pomyslným záchranným kruhem je tu povolení oddlužení insolvenčním soudem. Což je soudní řešení o způsobu řešení úpadku dotyčného dlužníka. Ovšem pozor! To, že tak zmíněný soud rozhodne, ještě vůbec neznamená, že je onen zoufalec…

Jak je to s půjčkami?

Pokud si chce někdo vzít půjčku, nebrání mu v tom skoro nic. Záleží vlastně jenom na tom, jaké jsou předpoklady takového zájemce k jejímu získání a jaké jsou na druhé straně požadavky poskytovatele toho kterého finančního produktu. Přičemž si musí zájmy obou stran vyhovovat, má-li dojít k uzavření smlouvy a poskytnutí takové forma pomoci. S půjčkami tak souvisí celá dlouhá řada pojmů. Je…