Zatímco do nesplatitelných dluhů lze spadnout i velice jednoduše, dostat se z nich není ani trochu snadné. Ba je to nad lidské síly. A jediným pomyslným záchranným kruhem je tu povolení oddlužení insolvenčním soudem. Což je soudní řešení o způsobu řešení úpadku dotyčného dlužníka.

Ovšem pozor! To, že tak zmíněný soud rozhodne, ještě vůbec neznamená, že je onen zoufalec zbaven povinnosti platit, že jsou mu všechny dosavadní hříchy odpuštěny. Znamená to jen nutnost buď zpeněžení majetkové podstaty, anebo nastavení a následné dodržování splátkového kalendáře.

Pod zpeněžením majetkové podstaty je míněno oddlužení tím, že se dluhy dotyčného dlužníka vyrovnají jednorázovým prodejem toho jeho majetku, který lze zpeněžit, vyjma toho, co dlužník získal během průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky dotyčného schválení oddlužení. Disponentem dlužníkova majetku se tu stává insolvenční správce, jenž ho zpeněží obvykle ve veřejné dražbě a poté realizuje oddlužení.

U splátkového kalendáře je pak určena povinnost po dané období platit z příjmů pravidelné úhrady ve stanovené výši, jež je odvislá od toho, kolik si dotyčný vydělává, jaké má on a jím vyživované osoby normativní náklady na bydlení, tedy takzvanou nezabavitelnou částku, a jaké je životní minimum. Vše, co přesahuje onu minimální částku, jde automaticky na splátky. A nezajištění věřitelé dostávají z těchto splátek podíl určený insolvenčním soudem, zatímco věřitelé zajištění se uspokojují jenom z výnosu ze zpeněžení zajištění. Po dobu existence splátkového kalendáře musí dlužník provozovat přiměřenou výdělečnou činnost, z níž splácí, a také vydat veškerý majetek, jenž neuvedl ve svém seznamu majetku, hlásit změnu adresy a co půl roku dokládat všechny své příjmy.

Jen splněním všech povinností lze nakonec dosáhnout vytouženého oddlužení. A hlavně by takový dlužník neměl během procesu oddlužení zemřít. Protože v tom případě musí jeho dědicové plně zaplatit všechny jeho dluhy, vyjma částky, jež byla uhrazena dlužníkem během procesu oddlužování. Ti oddluženi nebudou.