K čemu lidem slouží peníze, to všichni víme. A také víme, že aby mohly splňovat peníze svůj účel, musí být v dostatečném množství vydělány. Dokud je člověk nemá pohromadě, nemůže normálně existovat. Na což ale lidský osud nejednou nebere ohledy a ne každému je tedy dopřáno vydělat si vždycky dost na uspokojení všech svých potřeb.

Když potom někomu peníze nestačí, musí se třeba i hodně nepříjemným způsobem starat o to, aby svou situaci nějak zvládl. Obvykle to znamená, že takový člověk v nouzi neutrácí za to, co je v daném okamžiku zbytečné nebo co aspoň dočasně nepotřebuje, kupuje si co nejlevnější alternativy toho potřebného a podobně. A někdy to stačí, aby se vydrželo do doby, než se zase finanční situace zlepší.

Ale ani to stačit nemusí. Někdy jsou příjmy člověka nižší než i to naprosto nejminimálnější minimum. Protože nikdo nemusí brát a také nebere ohledy na to, co kdo z nás potřebuje k uspokojení svých potřeb. A tak se zkrátka někdy neobejdeme ani bez půjček.

Půjček se nabízí celá řada druhů, a tak by se vlastně mohlo říci, že si každý vybere. A je skutečností, že by si zřejmě každý vybral. Jenže ono si nestačí jenom vybírat. Také je třeba vybranou půjčku získat. A to už je v mnoha případech problém. Protože se půjčky nabízejí obvykle jenom těm, kdo prokážou svoji schopnost a ochotu splácet, a pokud je tomu někde jinak, pak jde obvykle o půjčky předražené a rizikové, které mohou člověka přivést i až na úplné dno.

A tak by si lidé měli vždy v první řadě hledět toho, aby byli co nejbonitnější. Měli by usilovat o dost velké příjmy, o čisté registry dlužníků, prostě o to, aby půjčku nepotřebovali, a pokud už ji potřebují, aby měli co nejčistší štít. Protože jen pak dosáhnou na tolik půjček, že si mohou vybírat. A že tedy dostanou tu nejvýhodnější, která jim nejlépe pomůže a nejméně je zatíží.