Je to značná výhoda pro všechny ty, kteří pobírají starobní důchod a chtěli by si něco navíc přivydělat, zabavit se. Podnikající důchodci, mají nárok na nekrácenou slevu na dani, která činí 24 840 Kč. Slevu na poplatníka mohou využívat i předčasní důchodci nebo také předdůchodci. Pokud důchodce dosahuje na příjmy v hrubém zisku) poníženém o všechny výdaje) – 165 600 Kč, tak neplatí žádnou daň.

Co se týče zdravotního pojištění, tak jej odvádět musí. Je to charakterizované jako vedlejší živnost, pro kterou jsou dána pravidla a ty pravidla platí. Sociální pojištění se platí jen v případě vyšších příjmů a to je částka 78 476 Kč. Pokud zisky za určitě zdaňovací období přesáhnou tuhle stanovenou částku, sociální pojištění se musí uhradit.

  • Zdravotní pojištění – 13,5 % z vyměřovacího základu – u hlavní činnosti. U vedlejší činnosti podnikání to není dáno výší vyměřovacího základu

 

Daňové povinnosti důchodce

To, že má důchodce status živnostníka, jej neopravňuje, aby si dělal, co chce. Samozřejmě musí dodržovat stejná pravidla jako normální životnostmi, musí podávat daňové přiznání, odvádět pojištění a podobně. Musí si vést evidenci.

Co se týče velmi vysokých příjmů v řádech milionů, konkrétně nad částku 1 569 552 Kč, tak i důchodci mají povinnost zaplatit solidární daň a to, že pobírají důchod, je nijak v ničem neopravňuje, aby to nemuseli zaplatit.

Podnikání v předčasném důchodu

Další záležitostí, která by vás mohla zajímat je podnikání před důchodem. Tito lidé nemohou mít takový příjem, který podléhá na účasti sociálního pojištění, jinak nebudou mít nárok na předčasný důchod. Jediná šance, jak to udělat je taková, že příjmy nepřesáhnou částku, při které musí živnostník danit.

Určitě pokud máte zájem o takové podnikání, tak vůbec neváhejte a učiňte kroky, které vás učiní šťastnými.